ARCHITECTEN EN INGENIEURSBUREAU HAGE

Restauratie, renovatie en tekenwerk

Projecten


 

 

Het (voormalige) bureau was gespecialiseerd in restauratie, renovatie, aangepaste nieuwbouw en tekenwerk. Bij activiteit tekenwerk dient gedacht te worden aan het op de computer uitwerken in AutoCad of Arkey van details van grote projecten zoals nieuwbouw van de Doelen in Rotterdam, bagagekelder van Schiphol, stationsgebouwen van luchthavens als Amsterdam, Djeddah, Sint Maarten. Gewerkt wordt daarbij namens ontwerpbureaus als Hoogstad, KOW, NACO, ECCE, etc. Echter ook bij kleinschaliger projecten als het oudbouwgedeelte van de Nieuwe Passage in Schiedam wordt de hulp van ons bureau ingeroepen. Vaak krijgen eigenaren van monumenten, die een ingrijpende wijziging willen aanbrengen aan de buitenkant van hun pand opdracht een architect te zoeken om dat naar tevredenheid van de dienst in te passen.

Sinds 1990 is gewerkt aan vele restauraties van gemeentelijke en rijksmonumenten. Renovaties en verbouwingen van woningen van particulieren werden begeleid vanuit Den Haag. Begin1995 hervatte het bureau haar werkzaamheden vanuit het zelf gerestaureerde pand Lange Haven 109 in Schiedam. Een pand met een rijke bouw- en bewonersgeschiedenis teruggaand tot de ca 1650. In Den Haag gewerkt aan de renovatie Brouwersgracht 39-41 hoek Buitenom 1 t/m 1-D, Zuidwal 14 en 20, van Hogendorpstraat 164/166. Enkele andere recent uitgevoerde restauraties in Schiedam zijn:

 

  • Het pand Lange Haven 107: Kantoor en 2 luxe appartementen.

  • Het hoekpand Vismarkt 9/Walvisstraat 1a-1b: 2 grote appartementen.

  • Gevelrestauratie Lange Haven 90: Woonhuis.

  • Gevelrestauratie Lange Haven 92: Woonhuis.

  • De drie panden Lange Achterweg 17, 19 en 21.

 

Veel mensen zien inhuren van deskundigheid als kostenpost. De ervaring leert dat het inschakelen van een makelaar, accountant, advocaat, notaris of architect op het juiste moment enorme bedragen kan besparen. Talrijk zijn kopers van huizen, die verzuimen een eigen ter plaatse bekende makelaar mee te nemen. Deze is op de hoogte van de plaatselijke omstandigheden, kan veel afstandelijker onderhandelen, kent plaatselijke verordeningen en gewoonten, heeft vaak bouwkundige kennis of kan die inschakelen. Tegenwoordig hebben verkopers van onroerend goed informatieplicht, maar het is wat te laat als dit pas gebeurt bij de overdracht met de volgende zinsnede:

Koper verklaart bekend te zijn, dat het verkochte meer dan vijf en veertig jaar oud is, wat betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe woningen. Tenzij verkoper de kwaliteit ervan gegarandeerd heeft, staat hij niet in voor de vloeren, de leidingen voor gas-, water-, elektriciteit, de riolering alsmede de afwezigheid van doorslaand- en/of optrekkend vocht. Bouwkundige kwaliteitsgebreken worden geacht niet belemmerend te werken op het woongebruik. Tevens verklaard koper bekend te zijn de bouwkundige staat van het verkochte. Het is de verkoper niet bekend of in het verkochte asbest is verwerkt. In het in deze akte genoemde registergoed kunnen asbesthoudende stoffen aanwezig zijn. Bij eventuele verwijdering...

De juiste werkwijze is om je van te voren op de hoogte te stellen van de bouwkundige toestand van het aan te kopen pand. Asbest, optrekkend vocht, vervangen van bedrading, riolering, dak, balken en kozijnen zijn zo dramatisch, als het verrekend is met de aankoopprijs. Beslagen ten ijs te komen tijdens onderhandelingen met koper,  bank en monumentenzorg is belangrijk. Verordeningen zijn verschillend per gemeente. In de ene gemeente krijg je makkelijker vrijstelling. In oude binnensteden is er vrijwel overal in Nederland sprake van lichte tot matige bodemverontreiniging. Overal langs de Lange Haven heeft men last van optrekkend zout en vocht in muren. Tegenwoordig kun je zulke muren impregneren. Balken waarvan opleggingen door vocht beschadigd zijn, kunnen met polyester hersteld worden. Technisch niet moeilijk, maar kostbaar. Het is belangrijk vooraf plannen te maken, deskundigen te raadplegen alvorens aan zo'n avontuur te beginnen.

 

 

 

 

Overzicht van Projecten