IsraŽl

Caesarea

 

Google fotoalbum

 Heilige plaatsen, Masada, Caesarea, Golan, Israel


 

Dordrecht - Caesarea was een project van Herodes de Grote. Hij was de eerste met deze naam, die Palestina regeerde. Hij kwam aan de macht in een nogal roerige periode van het Romeinse rijk (Net voor de komst van keizer Augustus) en wist ondanks een aantal minder gelukkige keuzes tot zijn dood de kroon te behouden. Hij stond bekend als wreed en niets ontziend, maar tevens trouw aan Rome. Hij had een soort haatliefde verhouding met het Joodse volk. De gids was wat milder over hem, dan Wikipedia. Hij stichtte meerdere steden. Het opmerkelijkste voorbeeld van zijn bouwwoede was naast de uitbreiding van de tempel de aanleg van de stad Caesarea. Hij bouwde zomaar aan het strand een haven en een stad, die uitgroeide tot het bestuurlijke machtscentrum van de Romeinen in de regio.

 

 

Vooral voor Nederlanders als waterbouwers is de methode, waarmee hij tewerk ging bij het creŽren van een haven opmerkelijk. Hij maakte namelijk gebruik van pontons en van de jongste uitvinding van die tijd t.w. het cement. Daarvoor werd voornamelijk gebouwd via stapelen. Het cement maakte het mogelijk om slanker en steviger te bouwen. Hij liet houten kisten maken, vulde deze met cement en zonk deze af voor het creŽren van de pieren. Voorts liet hij een enorme vuurtoren bouwen, die eeuwenlang het belangrijkste herkenningspunt was aan de stad. Het onderstuk van de toren bestaat nog alsmede het havenbassin. De rest is verwoest door de Mammeluken nadat de laatste kruisridders de zee waren in gedreven aan het einde van de Kruistochten. Deze hoopten daarmee nooit meer last te zullen hebben van Christelijke woestelingen. Een goede haven was voor hen kennelijk van minder belang.

 

 

De keuze van de locatie van de stad is opmerkelijk. Er waren immers meerdere geschikte locaties aanwezig langs de kust, zoals Akko en Jaffa. Toch besloot Herodes de stad aan te leggen in het 'niets'. Het water werd aangevoerd via een enorm dubbel aquaduct vanuit de bergen. Het staat er nog gedeeltelijk verderop langs de kust. Het natuurlijk hart van Palestina, Jeruzalem, was als centraal punt om het land te besturen minder geschikt voor de Romeinen. In de druk bevolkte straten van de stad was een Romeinse onderdrukker zijn leven niet zeker. In Caesarea werden de gebruikelijke voorzieningen aangelegd zoals meerdere hippodromen, een theater, opslagplaatsen en tempels.  

 

 

De stad had slechts een gedeeltelijk ommuring. Alleen het gebied rond de haven werd beschermd. Later is de verdediging van de stad door de kruisvaarders aanmerkelijk uitgebreid. Romeinen hadden genoeg aan hun militaire macht en hoefden zich niet op te sluiten binnen de benauwende muren van een ommuurde stad. De verdedigingswerken van de kruisvaarders waren dermate enorm, dat het verwoesten ervan door de moslims met de middelen van hun tijd (eind 12e eeuw) niet gemakkelijk was. Dat zie je ook in Akko, waar de vestingen van kruisvaarders werden volgestort met puin en zand, waardoor ze heden ten dage vrijwel onbeschadigd tevoorschijn zijn gekomen.

 

 

  Golan