IsraŽl

Masada

 

Google fotoalbum

 Heilige plaatsen, Masada, Caesarea, Golan, Israel


Dordrecht - Masada is een strategisch gelegen sterkte bij de Dode Zee. Het werd ingericht door Herodes de Grote als vluchtplaats mochten de Joden ooit genoeg van hem krijgen. De gids en Wikipedia zijn het oneens over de vraag of hij er ooit geweest is. Echter hij heeft ter plekke een compleet paleis met alle gemakken voorzien laten oprichten. Dat betrof mede een compleet functionerend badhuis. Een badhuis en een fort kan alleen bestaan bij voldoende water. Het gebied ligt in een enorm kuil. In het voorjaar stort al het overtollige water, dat valt op het centrale gedeelte van het heilige land, zich naar beneden. Dit water werd opgevangen in een soort Levada's en bewaard in grote Cisternen. Slaven brachten met emmertjes daarna het water naar opslagplaatsen op de top van de heuvel. De opslagcapaciteit daar was enorm.

Herodes de Grote was zoals wel vaker bij de betere koningen niet bepaald een evenwichtige persoonlijkheid. Het inrichten van een vluchtplaats voor zichzelf in een gebied, waar helemaal niemand iets te zoeken heeft, getuigt niet van veel vertrouwen in de medemens. Het fort is echter vooral bekend geworden als wijkplaats voor de laatste strijdende Joden na de grote Joodse Opstand in het jaar 70 en de twee jaar durende belegering ervan door het tiende legioen van de Romeinen. Er is nog een tweede grote opstand geweest in het jaar 135. De sterkte en het paleis werd verdedigd door een klein groepje Romeinse soldaten, die gemakkelijk overrompeld konden worden door de wanhopige gevluchte opstandelingen.

De gids vroeg zich af, waarom de Romeinen zich toch al die moeite getroosten om een kleine niet relevante groep Joden te achtervolgen en twee jaar te belegeren. Het antwoord moet gezocht worden in de politiek. Het was de droom van iedere Romeinse generaal om een triomfantelijke intocht te mogen houden in Rome na afloop van een glorieuze overwinning. Menig toekomstig keizer begon zijn carriŤre met een dergelijke intocht. Vespasianus, de eerste generaal die zich bezig hield met de opstand, volgde zijn voorganger Nero op als keizer na een burgeroorlog. Zijn keizerschap dankte hij in het 'jaar met de vier keizers' aan het feit, dat hij dank zij de opstand 'toevallig' beschikte over het grootste leger. Ook de generaal, die Masada belegerde hoopte natuurlijk op een dergelijke glansrijke carriŤre...

Inderdaad is er uiteindelijk een intocht gehouden om de glorieuze overwinning te vieren, maar niet door onze generaal. Dat kwam mede door het verhaal van de Joods Romeinse schrijver Flavius Josephus. Iedereen kan kennis nemen van de vruchten van zijn werk via de film, die recentelijk in de bioscopen heeft gedraaid. De citadel Masada is in principe onneembaar. Aan alle kanten is hij omgeven door diepe kloven van honderden meters diep. De enige toegang tot het fort was het zogenaamde slangenpad zichtbaar vanuit de kabelbaan. Ook heden ten dage wordt het pad nog wel gebruikt. Een afdeling van het IsraŽlische leger gebruikt de berg als locatie om nieuwe rekruten te beŽdigen. Ze mogen dan voorafgaand aan de beŽdiging in volle bepakking via het slangenpad naar boven klimmen...

Het Joodse volk heeft ook heden ten dage wat moeite met de gebeurtenissen tijdens de belegering. Toen de situatie onhoudbaar werd, hebben de verdedigers massaal zelfmoord gepleegd om een leven van slavernij te vermijden. Volgens hun geloof is echter het plegen van zelfmoord het grootste taboe wat er bestaat. De opstand en de restanten ervan was het werk van buitengewoon fanatieke gelovigen. Het plegen van zelfmoord, omdat de situatie onhoudbaar was geworden, is volgens de leer ondenkbaar. Dat is nog steeds zo. Desondanks hebben op tien vrouwen na alle personen op de heuvel zelfmoord gepleegd via een wat merkwaardige constructie, waarbij men elkaar doodde. Dit soort massale zelfmoorden hebben zich ook in de moderne tijd wel voorgedaan. De Romeinse generaal stond als gevolg daarvan en van het dramatische verhaal van Flavius Josephus nogal in zijn hemd.

De Romeinse generaal Silva heeft uiteindelijk een van de kloven rond de berg door duizenden slaven laten dempen. Hij had er een half jaar voor nodig. De belegering duurde bij elkaar twee jaar. Het gedramatiseerde verhaal verteld, dat na de voltooiing van de enorme dam over de kloof de Romeinse belegeraars hun torens tegen de wallen hadden gezet en binnen probeerden te dringen. De verdedigers staken uit wanhoop de eigen (houten) muren aan, waardoor tevens de toren vlam vatte en de Romeinen tijdelijk de verovering van de citadel moest opschorten.

Die nacht riep de leider van de opstand zijn medestrijders bij elkaar om de overgebleven opties te bespreken. Besloten werd dat een leven van slavernij te vreselijk was om aan te denken en dat het plegen van zelfmoord de voorkeur had. Er werd geloot. Elke 'winnaar' moest zijn vrouw en kinderen plus tien kameraden doden met het zwaard. Waarna de resterende mannen weer in een verhouding van 1 op 10 verder gingen tot slechts tien vrouwen en een man waren overgebleven. Deze laatste man heeft zelfmoord gepleegd. De tien vrouwen werden in leven gelaten om de Romeinse generaal met hun verhalen de morele overwinning te onthouden...

Het gebied rond de Dode Zee is nogal onherbergzaam. Het was bijgevolg de laatste vluchtplaats voor tal van groepen opstandige Joden. Dat was ook het geval met een groep van ca 500 vluchtelingen, die zich vestigden op enige afstand van Jericho. Deze groep hield zich voornamelijk bezig met het opschrijven van het oude testament. Bij de komst van het tiende legioen besloten ze hun levenswerk te verstoppen in grotten in de buurt. Het betrof een werkelijk ongelooflijk verzameling rollen met teksten. Vermoedelijk werd de complete groep in slavernij afgevoerd naar elders.

De enorme bibliotheek werd een kleine 100 jaar geleden gevonden door een herder. Een gedeelte ervan werd door hem voor een paar tientjes verkocht aan een handelaar. Na enkele jaren werden deze zogenaamde dode zee rollen teruggekocht door de Joodse staat voor drie miljoen dollar. Een enorme zoektocht startte in het gebied en er werden duizenden teksten gevonden. Het belang van deze rollen is voornamelijk gelegen in het feit, dat het nu mogelijk is de mondeling overgeleverde teksten uit de 9e eeuw te vergelijken met oudere teksten. Tot ieders verbazing bleken deze teksten in grote mate overeen te stemmen...

  Caesarea