Sri Lanka

Tsunami

 

Google fotoalbum

Hoofdpagina, Bevolking, Tempels, Landschap, Tsunami


 

 

Op tweede kerstdag 26 december 2004 ontstond er voor de kust van Sumatra een zeebeving met een kracht van meer dan 9 op de schaal van Richter. Deze zeebeving had tot gevolg, dat er een Tsunami (vloedgolf) ontstond, die de kusten van de omringende landen in volle hevigheid trof. Er is helaas weinig goed beeldmateriaal beschikbaar van de vloedgolf, die ook Sri Lanka in volledige hevigheid trof. Het verschijnsel Tsunami is nauwelijks begrepen. Het gaat om een golf, die zich met een waarlijk ongelooflijke snelheid (900 km) voorplant over de oceaan. Dicht bij het epicentrum van de beving gaat het om een verticale beweging van slechts enkele decimeters, die zich gaandeweg opbouwt tot enorme golftoppen en dalen. Overigens is het woord golf misleidend. Het gaat feitelijk om een stijging en daling van de zeespiegel ter plaatse van tientallen meters. De aangerichte schade bij het aan land komen van de golf kan verbijsterend zijn. Bepalend daarbij is of er sprake is van een zich vernauwende baai of riviermonding. In Japan werden plaatselijk bij riviermondingen en havens verhogingen gemeten van tientallen meters. De beving in combinatie met de zondvloed leidde daar tot ernstige schade aan kerncentrales.

 

 

Op Sri Lanka is er nauwelijks documentatie en beeldmateriaal beschikbaar van de vloedgolf. Het verhaal van de gids klonk niet bijzonder consistent. Het aantal slachtoffers bevindt zich nog steeds in het stadium van schattingen. De genoemde aantallen (50.000) zijn nauwelijks te geloven. Wij waren in Galle en iets daarboven aan de zuidwestkust bij de herdenking van de ramp. Beide plaatsen kregen de volle laag. Hoe dat mogelijk is, is nauwelijks te begrijpen. Immers het epicentrum van de beving lag aan de oostkust richting Sumatra. Het monument is gelegen op de plaats waar een trein gegrepen werd door de vloedgolf met een ongelooflijk aantal doden ten gevolg. Zowel in het dorp als in de trein zijn talrijke slachtoffers gevallen. Het aantal weet men niet precies. Na afloop was er geen dorp meer en de trein lag gekronkeld in het landschap. Er zijn ca 400 slachtoffers aangetroffen. Evenwel de claim, dat er 1250 doden zijn gevallen bij de treinramp is minder geloofwaardig. Zoveel mensen passen simpelweg niet in een trein (8/10 wagons).

 

 

Ieder jaar op 26 december rijdt er ter nagedachtenis van de ramp een trein naar de locatie van de treinramp. We waren ter plaatse, toen de trein dit jaar arriveerde. Het effect van het aan land komen van een Tsunami is heel verschillend. Er staat op YouTube een filmpje van een Engelse toerist, die het aan land komen van de vloedgolf bij zijn hotel filmt. Kenmerkend bij al het beeldmateriaal (ook in Japan) is het tergend langzaam opkomen van het water en daarna het onverbiddelijk doorstijgen ervan. Het landschap ter plaatse bij de treinramp is vlak en moerasachtig. Normaliter zou het water moeiteloos weg moeten kunnen komen in de enorme achterliggende vlakte. Het gebeuren met de trein is onbegrijpelijk. Immers de passagiers in de trein moeten het stijgende water minutenlang hebben zien opkomen en zouden niets gedaan hebben om zich het vege lijf te redden.

YouTube over Tsunami Sri Lanka 2004:

YouTube over Tsunami in Japan 2011: