Noord Frankrijk

Lang weekend

 

Google fotoalbum

 Hoofdpagina, Rhône, de Lot, Dordogne, Aix_les_Baines, Cannes


Dordrecht - Gemiddeld eens in de twee jaar komen we in Noord Frankrijk. Het is een enorme hoogvlakte opklimmend in de richting het strategisch gelegen Luxemburg, waar de meeste van de Europese oorlogen zijn uitgevochten. Zowel in Luxemburg, de Belgische Ardennen als de Franse Ardennen is vrijwel elke stad omgeven door machtige fortificaties. Dat is niet van de laatste eeuwen. Ook in de middeleeuwen was je je leven niet zeker in dit gebied zonder machtige fortificaties. Zelfs de kerken werden versterkt om het hoofd te kunnen bieden aan rondtrekkende roversbenden. Met onze twee vrienden Hans en Jan hebben we een groot aantal van deze "Eglise-fort" bezocht samen met steden als Sedan, Metz, Malmedy, Cambrai, Verdun, Laon, etc.

De stad Verdun kent iedereen uit de eerste wereldoorlog. De enorme vesting en de nabije omgeving van de stad Sedan was de plaats in 1870 waar de Pruisen onder koning Wilhelm I een Frans leger onder leiding van keizer Napoleon III wisten in te sluiten, langdurig blootstelden aan artilleriebeschietingen en tot overgaven dwongen. Frankrijk slaagde er nooit in om Luxemburg tot onderdeel van de Franse staat te maken. Daardoor waren ze eeuwenlang gedwongen de verdediging van Noord Frankrijk op te hangen aan versterkte steden in dat gebied. De bekende stad Verdun werd na de verpletterende nederlaag tegen de Duitsers van 1870 versterkt en het hoekpunt van een reeks verdedigingswerken gericht tegen Duitse invallers. Na het bloedbad van de eerste wereldoorlog werd het zelfs onderdeel van de grootste reeks fortificaties ooit, de 'Maginotlinie'.

In de tweede wereldoorlog was de strijd snel beslist toen de Duitsers dwars door de onverdedigde corridor trokken tussen de zee en de onneembaar geachte fortificatie trokken resp. met luchtlandingstroepen over de linie heen sprongen en Parijs innamen. Aan het einde van de tweede wereldoorlog deden de Duitsers nog een verrassende tegenaanval door de Ardennen op de kwetsbare langgerekte flank van de geallieerden. Het offensief duurde slechts enkele dagen. Met iets meer geluk, wat meer materieel en benzine had het de oorlog met jaren kunnen verlengen.

In de brede golvende strook hoogland tussen de België en Parijs liggen een groot aantal belangrijke Franse steden als Lille, Reims en Amiens. Ook het veel zuidelijker gelegen Orléans hoort er qua bebouwing bij. De Belgische steden Kortrijk, Mechelen, Leuven, etc. passen in de reeks. In de voormalige zetel van de Franse koningen gedurende Karolingische tijd (751-987), Laon heb je een boven en een benedenstad. De gebouwen van al deze steden vertonen grote gelijkenis. Er zijn tal van machtige kathedralen. koopmanshuizen en kastelen. De meeste steden zijn relatief onbekend door de concurrentie met de nog veel mooiere steden als Parijs, Gent, Brugge, Brussel en Antwerpen.

De stad Amiens kwamen we tegen op doorreis met onze vrienden Hans en Jan naar de Dordogne. We overnachten er en trokken in het avondlicht enige uren door de stad. De kathedraal is een van de mooiste van heel Noord Frankrijk. Hij is op ten top gerestaureerd. Ze zijn nog steeds bezig. De stad is in de tweede wereldoorlog hevig getroffen door de Engelse bombardementen. Nogal wat mindere monumenten zijn afgebroken en vervangen door nieuwbouw, zoals dat ook gebeurd is in talrijke Duitse steden. De structuur van de stad is evenwel bewaard gebleven. De kerkelijke gebouwen waren omgeven door een aantal smalle grachtjes. Het uitgaansleven concentreert zich tegenwoordig bij de buitenste vestingwerken. Langs het water overal restaurants en terrasjes. In het water de staande man.

 Aix_les_Baines