Dordrecht - Net terug vanuit de World Mind Sport Games in Beijing mochten we aantreden tegen 's Gravenpolder. Tijdens de voorbesprekingen werd van meerdere kanten opgemerkt, dat het een verplicht nummer was. Zelf waarschuwde ik mijn medespelers voor het taaie karakter van het Zeeuwse team. Ik bleek ongelijk te hebben. Het was inderdaad een walkover. Niet omdat ze het niet kunnen, maar omdat ze er niet echt in geloofden. Sommigen van ons kregen de punten wel erg gemakkelijk. Gantwarg moest tegen de sterkste speler Martijn Rentmeester. Anatoli had wat druk. Echter het zetje, dat hij tenslotte mocht nemen, was wel heel erg. Ook Dirk van Schaik kreeg een cadeautje in de vorm van een drie om twee naar dam.

Zelf ben ik zes maanden in touw geweest met de World Mind Sport Games, evenals alle andere leden van het bestuur van de werelddambond. Vooral Henri Macaux en Johan Demasure zijn de laatste maanden dag en nacht in touw geweest. Een dergelijke organisatie voor een klein en relatief nieuw bestuur was geen eenvoudige opgave. Persoonlijk was ik blij verrast met het feit, dat 'iedereen' er inderdaad was. De complete wereldtop trad aan en Alexander Georgiev toonde zich tweemaal de sterkste op de 100-velden. Naast 160 mannen en vrouwen van onze tak van sport waren er voor het eerst ook grote delegaties van 64-velden en Checkers. Het is de bedoeling, dat de hier gebezigde samenwerking in de toekomst verder uitgewerkt gaat worden.

De World Mind Sport Games waren in veel opzichten een groot succes. We waren inderdaad de gast van de Chinese organisatie. Ze hebben grote ambities. Geen moeite was hen teveel om het ons naar de zin te maken. Wij konden gaan en staan waar we wilden. Ze zijn bezig met een damschool op een naar onze begrippen enorme schaal. Voor het eerst zijn de elektronische borden op een dergelijk grote schaal voor een toernooi ingezet. Het technisch team had er de handen vol aan. Onder de leiding van Marcel Kosters hebben Elly de Knikker, Guido van der Berg en Martijn van der Klis dagen van 12 uur gemaakt om de site en de borden aan de praat te houden. Zonder hoofdarbiter Johan Demasure en hen was het niet gelukt.