Terug en Home
(665675) Luteijn,Frits - Kort,Peter
Nationale Clubcompetitie KNDB 2015/2016, 19-12-2015


1.34-29 20-25 2.40-34 14-20 3.44-40?! Dit is een belangrijke zet.
[ In de variant 3.45-40 10-14 4.32-28 17-21 5.31-26 19-24 6.26x17 11x22 7.28x17 12x21 8.37-32 21-26 9.32-28 heeft zwart 18-22 10.28x17 16-21 een aanmerkelijke verbetering bereikt t.o.v. het partijverloop. Want de schijfwinst 29-23-19 en 34-30x28 zit er niet in. ]
3...10-14 4.32-28 17-21 5.31-26 19-24 6.26x17 11x22 7.28x17 12x21 8.37-32 18-22?! Dit is een opening, die menigmaal op het bord is geweest tijdens de masterclass. Menig grootmeester heeft zich beziggehouden met deze hekstelling. Deze zet is naast 9 grootmeesters slechts door vier gewone stervelingen gespeeld. Echter er zit ook snuifje bluf aan deze zet. 9.32-28 Deze zet is door iedere witspeler gespeeld. Ik heb tijdens de partij gecheckt of er alternatieven waren. Dat leek mij niet het geval.
[ Na 9.41-37!? moet je rekening houden met zowel 21-26! ( En de wat obscure afwikkeling 9...21-27 10.32x21 16x27 11.37-32 6-11 12.32x21 22-28 13.33x22 24x44 14.50x39 11-16 De computer vindt het resultaat een fractie beter voor wit.) 10.32-28 16-21 11.28x17 21x12 en zwart heeft wederom een belangrijke verbetering bereikt t.o.v. het partijverloop. ]
9...21-26
[ Nogal wat zwartspelers hebben 9...22-27 gedaan. Naast 28-23!?, 50-44 heeft vrijwel iedereen de ruil 10.38-32 27x38 11.43x32 genomen. Er zitten aan beide kanten diverse grootmeesters tussen. Ik en de computer begrijpen niet wat de bedoeling is. ]
10.28x17 13-18 Dit is nodig alvorens zwart het stuk kan terugwinnen. 11.36-31 Dit is de voor de hand liggende voortzetting.
[ In een analyse heb ik mij eens afgevraagd of 11.50-44 7-12 ( Na 11...16-21 12.29-23 ligt de situatie wat anders. Bv 18x29 13.34x23 21x12 14.23-18 12x23 15.33-29 is geen feest voor zwart.) 12.29-23 18x29 13.34x23 12x21 14.33-29 24x33 15.38x29 wat zou kunnen zijn voor wit. De computer vindt van niet. ]
11...26x37 12.41x32
[ Vier van elf spelers hebben 12.42x31! geslagen. De bedoeling is niet zozeer om het terugwinnen van schijf 17 te hinderen, maar om een betere opstelling te bereiken via 7-12 13.38-32 12x21 14.32-28 ]
12...7-12 13.32-28 12x21 14.38-32 De moeilijkheid van dit soort posities is, dat zwart het probleem met teveel stukken op de lange vleugel dreigt op te lossen met de hergroepering 21-26, 16-21 en 18-22x12. Hij heeft daarna geen overtollige stukken meer in de hekstelling zitten en kan ongestoord via 9-13,4-9, 5-10, 14-19 en 10-14 zijn stelling voltooien op de wijze, die geadviseerd wordt door Gantwarg. Je kunt alleen het zwarte ongemak handhaven door tijdig de terugruil 37-31x41 in de stand te brengen. Dit leek mij de enige manier om dit voor elkaar te krijgen.
[ Na het normale 14.46-41 21-26 15.41-37 16-21 ben je overal te laat voor, tenzij je bereid bent 37-31x31 te ruilen. Dat is op zijn minst tamelijk verplichtend voor wit. Tempi werken in een hekstelling vergelijkbaar als in een klassiek standje. Naar voren staan is zelden gunstig, tenzij je de complete flank kunt overnemen. ]
14...5-10
[ Na 14...21-26 heeft wit naast 32-27! ook de ruilmogelijkheid 15.42-37 16-21 16.37-31 26x37 17.32x41 en schijf 18 blijft voorlopig op het bord. ]
15.43-38 9-13 16.46-41 4-9 17.41-37 6-11 18.50-44 Een denkmoment. De combinatie mogelijkheid 35-30 en 29-24 hindert zwart in sommige varianten. Tot dit moment had wit de zet 50-44 achter de hand gehouden als 'tempo om te laten slaan'. Nu veld 43 open is, vervalt deze functie en kan de witte korte vleugel voltooid worden.
[ Na 18.37-31 21-27 19.31x22 18x27 20.32x21 16x27 moet wit een hoop geweld gebruiken om zich van schijf 27 te ontdoen. ]
18...2-7 19.47-41?! Helaas gespeeld zonder in voldoende mate stil te staan bij de consequenties.
[ 19.37-31? 21-27! ]
19...7-12!? Om meerdere redenen een nogal verplichtende zet. Hij kwam enigszins als een verrassing.
[ Tot mijn schrik ontdekte ik in de tijd van mijn tegenstander de inval 19...21-27 20.32x21 16x27 Dat dreigt met het dammetje 27-32, 24-30 en 18-23. Schijf 37 moet dus weg.
A) Na 21.37-32 11-16 22.32x21 16x27 23.41-36 7-11 moet wit het i.v.m. diverse slagwendingen verdergaan met het als schijnoffer bedoeld 24.35-30 ( Na 24.42-37 27-32 25.38x27 24-30 26.35x24 18-23 27.28x19 14x23 28.29x18 13x42 29.48x37 20x38 30.34-29 krijgt wit op den duur zijn stuk terug.) 24...24x35 gevolgd door iets met 28-22, 29-24 of 42-37. Het kon mij in de partij niet enthousiast maken.
B) Een redelijke voortzetting is 21.28-22 en zwart kan kiezen uit 27-32 en 27-31. Voor de hand ligt 27-31 22.37x26 18x27 23.42-37 met de bedoeling meerdere malen op schijf 27 te lopen en 38-32x42x28 te ruilen. Na de partij werd ik erop gewezne, dat zwart op diverse momenten de hinderlijke zet 27-31 heeft en wit moet een lastig tempo maken. (23.41-36 8-12 24.42-37) ]
20.41-36 Gespeeld na lang nadenken. Ik was direct na het spelen van de zet er niet erg tevreden over.
[ Ik heb geprobeerd de gevolgen van 20.28-23 11-17 (20...21-27) 21.49-43 21-26 (21...21-27 22.32x21 16x27) 22.32-27 17-21 te berekenen. Vrijwel winnend is 23.37-32! ( Ik kon geen goede oplossing vinden voor 23.38-32 1-7 24.42-38 7-11 25.41-36 11-17 De computer wijst echter op de zet 26.36-31! 17-22 27.34-30 25x34 28.39x19 13x24 29.35-30 24x35 30.29-24 20x29 31.33x24 18x20 32.27x7 met groot nadeel voor zwart.; 23.23-19? 14x23!) 23...1-7 ( De bevrijding 23...12-17 24.23x12 17-22 25.27x18 8x17 26.29-23 13x22 27.34-30 25x34 28.39x19 kost een stuk.) 24.32-28! 21x32 25.28x37 ]
20...11-17 21.49-43 Gespeeld na langdurig nadenken. Wit dreigt nu enigszins met 34-30x30. Een echte dreiging is het niet, omdat zwart zich daarna erg mooi kan opstellen met 14-19 en 10-14.
[ Nu is 21.28-23 21-26 niet echt een probleem meer voor zwart. De vervolgzetten 32-27 of 32-28 hebben voor de hand liggende bezwaren. ]
21...21-26? De beslissende fout. Zwart kijkt alleen naar de positie. Niet naar de taktiek.
[ Ook 21...1-6? 22.28-23 21-26 (22...21-27 23.32x21 16x27 24.37-32) 23.32-27 is verschrikkelijk voor zwart. ]
[ De juiste voortzetting is echter 21...18-22
A) Na 22.34-30 25x23 23.28x30 heeft zwart de keuze uit 14-19 en 20-24x24 met prachtig spel dank zij de mooie formatie op de korte vleugel.
B) Op 22.37-31 is de afwikkeling 21-27 23.32x21 17x37 24.42x31 1-7 (24...13-18 25.28x17 12x21 26.31-26 21-27 27.35-30 24x35 28.48-42) 25.28x17 12x21 26.38-32 redelijk gunstig voor zwart.
C) De opstoot 22.28-23 kampt met de achterloop 13-19 en wit heeft geen geschikt tempo om te laten slaan. Sluiten is vanzelfsprekend niet de bedoeling. ]
22.28-22!
[ De stand na 22.37-31? 26x37 23.42x31 17-22 24.28x17 12x21 25.48-42 is zoals zwart dat de hele partij bedoeld heeft. Hij staat niet gewonnen, maar zeker niet minder. ]
22...17x28*
[ Rampzalig is 22...18x27 23.32x21 16x27 24.37-31 26x37 25.42x11 1-6 26.29-23 6x17 27.23-19 14x23 28.34-30 25x34 29.40x7 ]
23.32x23 1-6 Dit helpt niet erg. Het brengt alleen de wending 12-17 in de stand, waardoor sommige witte voortzettingen verhinderd zijn.
[ De enige serieuze voortzetting leek mij 23...16-21
A) Op 24.38-32 heeft zwart de merkwaardige (tijdens de partij niet opgemerkte) afwikkeling 12-17 25.23x12 26-31 26.36x16 13-19 27.12x21 19-23 28.29x18 24-30 29.35x24 20x47 en wit moet nog werken voor de punten.
B) Beter is 24.37-32 1-7 (24...21-27 25.32x21 26x17 26.38-32 18-22 27.32-27 22x31 28.36x27) 25.32-27 21x32 26.38x27 18-22 27.27x18 13x22 28.36-31 26x37 29.42x31 12-17 30.48-42 7-11 31.31-26 en op een heel andere manier als in de partij heeft zwart nauwelijks zetten. ]
24.37-31 26x37 25.42x31 6-11
[ Op 25...16-21 26.31-27 21x32 27.38x27 14-19 28.23x5 18-23 29.29x7 8-12 30.7x18 13x31 31.36x27 24-30 32.35x24 20x49 33.5-32 is zwart ook kansloos. ]
26.31-27 11-17 27.36-31
[ Zwart beschikt na 27.48-42! nauwelijks meer over redelijke schijfoffers en heeft niet anders dan 17-21 of 17-22 met verbranding van het laatste speelbare stuk. ]
27...17-22 28.31-26
[ Iets beter is 28.48-42 en de afwikkeling 12-17 29.23x21 14-19 30.27x18 16x36 31.18-12 8x17 32.29-23 19x28 33.33x11 is rampzalig voor zwart. ]
28...22x31 29.26x37 16-21?
[ De enige verdedigingskans is 29...12-17 30.23x21 16x27 31.48-42 13-18 32.37-32 27-31 33.32-28 9-13 34.35-30 24x35 35.29-23 18x29 36.34x23 31-36 37.42-37 8-12 en wit kan er voor een stuk doorheen. ]
30.37-32
2-0
(665676) Twilhaar,Rik - Gantvarg,Anatoli
Nationale Clubcompetitie KNDB 2015/2016, 19-12-2015


1.34-29 17-22 Zelf speel ik altijd 18-22 om na 32-28 nog wat te hebben. De meeste zwartspelers trekken zich er niets van aan. Ron Heusdens lokt zetten als 32-28 gewoon uit met zwart. 2.32-28 11-17 3.37-32 Een probleem in deze opening is, dat zwart dreigt met de ruil 19-23 de voorzet om te wisselen. Dat is belangrijk in flankspelposities.
[ Dat kun je voorkomen met de tussenzet 3.40-34 Echter dan dreigt de hoofdvariant van de Keller op het bord te komen. Tegenwoordig speel ik op 19-23 (3...6-11 4.38-32) 4.28x19 14x23 De zet 5.38-32 om de strijd om het centrum aan te gaan. ]
3...6-11
[ De ruil 3...19-23 4.28x19 14x34 5.40x29 is door de omwisseling van het tempo niet onaardig voor zwart. ( Echter na 5.39x30 ontstaat een positie waarin het tempo niet belangrijk is en waarin het zwarte stuk op 5 gevangen dreigt te gaan worden.) ]
4.41-37 20-25 Dit is de zet, die je ook van Ron Heusdens kunt verwachten. Niet omdat het sterk is, maar omdat geen witspeler die stand ooit gezien heeft.
[ Een hoofdvariant van de 32-28 18-22 opening zoals 4...1-6 5.46-41 19-23 (5...22-27) 6.28x19 14x34 7.40x29 10-14 (7...13-19) 8.35-30 20-25 9.30-24 is vooral bekend uit de match Andreiko - Sijbrands, waarbij de verwikkelingen in het voordeel van de zwartspeler uitpakten. Echter inmiddels weten we naar aanleiding van de analyses van Sijbrands, dat de opening bedenkelijk is voor zwart. ]
5.40-34 14-20 Zwart gaat verder op de ingeslagen weg.
[ Na 5...19-23 6.28x19 14x23 kan een interessante flankspelpositie ontstaan. Echter waarschijnlijker is de ruil 7.33-28 22x24 8.34-30 25x34 9.39x28 met een langdurige opbouwfase in het verschiet. Gantwarg moest de trein halen en wilde dat daarom niet. ]
6.45-40 10-14 7.31-26 1-6 8.37-31 5-10 9.46-41 19-23 10.28x19 14x23 11.31-27 Deze stand is vanuit diverse openingen meer dan 30 keer op het bord geweest.
[ Naast de degelijke partijvoortzetting heeft wit het schijnbaar aantrekkelijke 11.32-28!? 23x32 12.38x27 13-19 13.42-38 19-23 met een efficiŽnte hekstelling. Schijf 29 verstoort echter het beeld. ]
11...22x31 12.26x37 10-14 Provocatie !? De meeste zwartspelers leggen het moede hoofd in de schoot en berusten via 20-24x14 in een langdurige opbouwfase.
[ De enige zet om na het voor de hand liggende 32-28x28 nog wat te hebben is 12...13-19 Na 13.32-28 23x32 14.37x28 19-24!? heeft zwart in de schijnbaar efficiŽnte hekstelling diverse probleempjes. De ruil 17-22x21 is bv voorlopig verhinderd door zetjes naar 1. (14...18-23) Ook heeft wit de hinderlijke prik 15.28-23 Hij kan niet verwachten schijf 24 te winnen, maar de complicaties na 9-14 16.50-45 4-9 hoeven niet allemaal in het voordeel van zwart te zijn. ]
13.32-28 23x32 14.37x28 17-22 15.28x17 11x22 16.41-37 16-21!? Dit soort oversteken aan de vleugel waar het spel is, heeft meestal weinig zin (Het kost gewoon twee zetten en doet niets). Wit gaat het slagje naar 10 erin brengen. Op enige moment moet je dan als serieus zwartspeler op 19 spelen. Het ligt voor de hand om dat nu te doen.
[ Na 16...13-19 17.29-24 heeft zwart de extra mogelijkheid 20x29 18.33x13 8x19 met zeven tempi in ruil voor de passieve randschijf op 25. ]
[ Op 16...14-19 17.29-24 heb je de extra mogelijkheid 20x29 ( Interessanter is 17...19x30 18.35x24 20x29 19.34x23 18x29 20.33x24 om pas later de witte voorpost met tempowinst te ruilen.) 18.34x14 9x20 om zeven tempi te pakken zonder een gapend gat in het centrum. ]
17.50-45 4-10? Provocatie... Maar eerlijk gezegd een tamelijk belachelijke zet. Wit heeft het zetje 33-28 en 34-30 in de stand gebracht. De computer is van mening, dat zwart dat het beste maar gewoon kan toelaten.
[ Je kunt wat proberen met 17...13-19 18.29-24 19x30 19.35x24 20x29 20.34x23 18x29 21.33x24 en zwart heeft wat tempi. Later kan hij via de afruil van schijf 24 nog een berg tempi erbij pakken. Een beetje jammer is de hangende schijf op 21. ]
18.37-32 7-11 19.35-30! 21-26 20.30-24 12-17 21.42-37 17-21 22.47-41 Een kromme zet.
[ Met 22.32-28 kan wit een lastige tempo vragen. Echter na 14-19 23.28x17 19x30 24.47-42 11x22 25.29-23 18x29 26.33x35 heeft zwart 9 tempi voor twee minder actieve randschijven op 25 en 26. Echter doordat er een stuk op 36 staat valt het met de inactiviteit van schijf 26 wel mee. ]
[ De scherpste voortzetting is 22.47-42!? en zwart heeft geen echt geschikte tempozet om te wachten. Je kunt kijken naar 22-27 met de bedoeling 23.33-28? ( Ook 23.32-28 26-31 24.37x17 11x22 25.28x17 27-32 26.38x27 18-23 27.29x18 20x47 is tamelijk pijnlijk voor wit.) 23...26-31! 24.37x17 11x33 ]
22...2-7!? Na de partij consteerde Anatoli in de auto, dat hij hier eigenlijk 'speelde tegen de masterclass'. De zwarte stand is overigens minder slecht, dan hij eruit ziet. Gantwarg vertelde na de partij, dat hij in tegenstelling tot enkele andere teamleden voortdurend de veiligheid in het oog heeft gehouden. Met 4 tempi en de achterloop 14-19 achter de hand kan zwart redelijk ongestraft iets proberen.
[ Correct is volgens hem 22...22-27 23.32-28 18-22 24.28x17 11x22 25.38-32 27x38 26.43x32 14-19 27.29-23 20x27 28.23x5~ ]
23.36-31! 7-12* Een mogelijkheid, die compleet overzien was door de zwartspeler. Er dreigt nu een dammetje naar 1.
[ 23...11-16? 24.33-28! 22x42 25.43-38 42x33 26.29x38 20x29 27.34x1 ]
[ 23...8-12?? 24.32-27! 21x32 25.37x19 26x46 26.48-42 14x23 27.38-32 46x28 28.33x4 ]
24.41-36 21-27 Zwart moet afhaken. 25.32x21 26x17 26.38-32 17-21 27.43-38 11-16 28.31-26! De witspeler meende na de partij, dat dit een ernstige fout was. Dat is niet zo toonde Gantwarg onmiddellijk aan.
[ Na 28.32-28 21-26 29.28x17 12x21 30.33-28 18-23 31.28x19 14x23 32.29x18 20x29 33.34x23 13x22 neemt zwart de leiding weer over. ]
28...22-27 29.26x17 12x21 30.33-28? Hier zit de zwartspeler al tijdenlang op te loeren.
[ Na 30.37-31! verdwijnt de kracht uit het zwarte centrum en staat zwart ontzettend slecht. Kijk maar naar wat Cordier overkwam tegen Roel Boomstra tijdens het laatste wereldkampioenschap. Nu of later zal zwart iets moeten doen aan de hangende schijf op 10. Na 14-19 31.31x22 18x27 32.40-35 19x30 33.35x24 is wit verlost van overtollig hout op de korte vleugel en heeft vrijheid in het centrum. Hoewel de computer het niet ziet, moet de stand gezien worden als wanhopig voor zwart. ]
30...18-23! Dit soort afwikkelingen zijn minder bekend, maar moeten gezien worden als verwoestend voor de witte ambities. Ook is een decorwisseling lastig voor de qua elo onderliggende partij. Zwart heeft na afloop zes tempi en gaat vol in de aanval tegen schijf 23. 31.28x19 14x23 32.29x18 20x29 33.34x23 13x22 34.39-33 10-14 35.44-39 21-26 36.32x21 16x27 37.40-34 6-11 38.34-29 14-20! Zwart levert twee tempi in om het passieve randstuk 25 te centraliseren. 39.45-40 20-24 40.29x20 25x14 41.40-34 9-13 42.34-29 8-12 43.48-43?
[ Met 43.29-24 kan wit de boel nog een beetje overeind houden. Het gaat dan om de afwikkeling 13-18 44.24-19 18x29 45.33x24 ( Iets 'menselijker' is de verdediging met 45.19x10 15x4 46.33x24 12-18 47.38-33 en alleen zwart kan winnen.) 45...14x23 46.38-32 27x38 47.48-42 38x47 48.49-43 47x20 49.43-38 20x31 50.36x16 met de wet van der Wal: 'Alle vier om twee standen zijn remise'. ]
43...26-31! Een van de talrijke klassieke schijnoffers in de waterlinie. Doordat wit zojuist 48-43 heeft gespeeld is hij zonder enige vorm van verdediging. 44.37x26 13-19 45.23-18 12x34 46.39x30 19-23 47.43-39 14-19 48.30-25 11-17 49.39-34 19-24 50.49-43 3-9
0-2
(665677) Heusdens,Ron - Grotenhuis ten Harkel,Henk
Nationale Clubcompetitie KNDB 2015/2016, 19-12-2015


1.32-28 17-22 2.28x17 11x22 3.37-32 12-17 4.31-26 6-11 5.36-31 8-12 6.32-27 16-21 7.27x16 22-28 8.33x22 18x36 9.41-37 19-23 10.37-32 Wit speelt een variant, waarbij hij (als de tegenstander het toelaat) een opsluiting kan innemen tegen de zwarte korte vleugel. Deze opsluiting stelt om meerdere redenen weinig voor. Je kunt hem bv op diverse manieren verbreken. Echter door dit zo laat mogelijk te doen, speelt wit langdurig met drie stukken minder. De stukken 16,21,26 spelen vanzelfsprekend niet, terwijl schijf 36 wit buitengewoon hindert. Meestal doet hij er later het beste aan schijf 36 te ruilen met 37-31x32 om zodoende wat speelvrijheid aan de lange vleugel te verwerven.
[ Zelf speel ik tegenwoordig regelmatig 10.39-33 14-19 11.44-39 10-14 12.38-32 13-18 13.42-38 9-13!? ( Het is belangrijk hoe je je opstelt t.w. of je veld 13 sluit vanuit 2 of vanuit 4. Het scheelt zwart een compleet tempo !!! Beter is de opbouw met een (goed getimed) 2-8. 13...2-8? 14.26-21! 17x26 15.37-31 26x28) 14.46-41 4-9 15.33-28 20-24 16.39-33 14-20 17.49-44 en in dit van Sijbrands afkomstige schema heeft wit het goede tempo. ]
[ Een bekende truc is 10.34-29 23x34 11.39x30 14-19 12.44-39 19-23 13.50-44 10-14? (Na andere zetten staat het ongeveer gelijk in een onregelmatige positie. Dat zou je als een succes voor wit kunnen betitelen) 14.26-21! 17x26 15.30-24 20x29 16.47-41 36x47 17.37-31 26x37 18.42x31 47x33 19.39x6 ]
10...14-19 11.32-27 10-14 12.27-21 2-8 Deze opening heb ik met zwart talrijke malen gespeeld. Het ziet er gevaarlijker uit dan het is, omdat wit in veel varianten het verkeerde tempo heeft. 13.39-33 13-18 14.44-39 8-13 15.34-30 20-24 16.50-44!? Dit wordt vrijwel altijd gespeeld. Het is zelden een goede zet. Met schijf 44 op 50 kun je veel gemakkelijker opbouwen. Voor het 'goede tempo' maakt het zelden wat uit. Het is aan te raden om in geval wit het goede tempo heeft de zet 50-44 pas als laatste zet te gebruiken.
[ Een gangbare opbouw in dit soort standen is 16.46-41 15-20 17.30-25 5-10 18.41-37! ( Recentelijk maakte iemand zich met wit onsterfelijk met 18.40-34??) 18...10-15 19.40-34! en zwart staat voor een lastige puzzel. Als hij iets neemt met 24-30 of 24-29 is hij zijn kracht op de lange vleugel kwijt. Ook heeft wit daarna geen 'tempoprobleem' meer. Wanneer hij de ruilen niet neemt, dan krijgt hij na afloop zijn voltallige team over zich heen. ( Een alternatief is 19.50-44! en zwart moet een lastig tempo maken. Dit tempoprobleem had zwart zich kunnen besparen door schijf 4 naar het centrum te spelen.) ]
16...5-10 17.30-25 15-20 18.33-29!? Een zeer originele zet. Het zou redelijk werken als zwart dubbel zou slaan. Nu vergroot het de witte tempoproblematiek. 23x34!
[ Na 18...24x33? 19.38x29 23x34 20.39x30 is de enorme centrummacht van zwart van het bord en is het witte tempoprobleem voorgoed opgelost. ]
19.39x30 18-23 20.44-39 10-15 21.39-34?! Wederom een hoogst originele zet. Een beetje uit nood geboren. In alle andere varianten komt wit meerdere tempo's tekort. 24-29?! Je kunt je afvragen of de overgang van lange vleugel opsluiting naar een Ghestem wel zo gunstig is voor zwart. Echter je kunt moeilijk de komende inval 34-29xx29 zomaar over je heen laten komen. Dat is mij dertig geleden in een dergelijke positie overkomen tegen Krijn Toet.
[ Na het voor de hand liggende 21...13-18 heeft wit diverse zetten.
A) Bv 22.38-33 23-29 23.34x23 18x38 24.42x33
B) Of 22.34-29 24x33 23.38x29 23x34 24.40x29 (24.30x39) 24...18-23 25.29x18 12x23 26.21x12 7x18 27.16x7 1x12 ]
22.43-39 20-24 23.38-32 13-18 24.49-44
[ Na 24.49-43 18-22 dreigt er niets. ]
24...15-20 Zwart gaat er vol in.
[ Speelbaar is 24...9-13 Doordat schijf 44 verdwaald is en niet op 43 staat is de afwikkeling 25-20 en 32-28 niet echt een dreiging. ]
25.46-41 4-10! 26.32-28!? Dit lijkt een brilliante zet. Helaas overziet wit ermee een tamelijk prijzig dammetje voor zwart. Een discussie ontstond in de analyseruimte of wit daarna verloren staat. Vermoedelijk niet.
[ Op 26.42-37 10-15?! is het niet duidelijk gewonnen voor wit. ( Op 26...9-13 is de inval 27.32-28 23x32 28.37x28 3-8 29.34x23 18x29 30.39-34 13-18 31.34x23 18x29 32.41-37 dodelijk, vanwege de dreiging 1-6 33.28-22 17x28 34.37-31 36x27 35.21x34) want 27.32-28 23x32 28.37x28 faalt (enigszins) op 29-33 De afwikkeling 29.28-23 19x28 30.30x10 15x4 31.25x14 9x20 32.34-30 is niet echt een feest voor zwart. ]
26...23x32 27.34x23 18x29 28.39-34 9-13 29.34x23 19x28 30.30x8 17-22 31.8x6 32-38 32.42x33 28x50 33.40-34!? Wit zet wat vangstellingen e.d. klaar. Schijf 34 is echter ook een zwakte.
[ Direct 33.41-37 heeft de voorkeur. ]
33...20-24 34.41-37 14-19 35.37-32 3-8 Wit dreigt nu met de terugruil 32-27x37 gevolgd door damafname met 21-17. 36.48-42?! Wit meent ongestraft nog wat te kunnen hengelen. Misschien is het zelfs wel noodzakelijk.
[ Na 36.32-27 22x31 37.26x37 8-12 38.21-17 12x21 39.16x27 was de partij vermoedelijk in een (benauwde) remise geŽindigd. ]
36...19-23? Zwart ziet de komende ramp niet aankomen.
[ Erg goed is 36...8-13 met de verschrikkelijke dreiging 24-30. Wit kan zich redden met 37.35-30 24x35 38.32-27 22x31 39.26x37 7-12 40.16-11 etc. ]
[ Het bezwaar van 36...10-14 is de manoeuvre 37.32-28 22x33 38.34-29 33-38 39.29x9 19-23 40.42x33 50x4 41.21-17 en er is geen winst meer mogelijk voor zwart. ]
37.42-38 10-14??
[ Na 37...24-29 38.25-20 29x40 39.45x34 is winst voor wit onwaarschijnlijk. ]
38.47-41 36x47 39.35-30 47x40 40.30x17 50x11 41.45x34
2-0
(665678) Terwel,Bart - van Berkel,Anton
Nationale Clubcompetitie KNDB 2015/2016, 19-12-2015


1.32-28 16-21 2.31-26 11-16 3.36-31 Dit is een van de mogelijke afwijkingen in deze opening. Je ziet ook wel 37-31 of 38-32. Het bezwaar van spelen op 31 is dat je tijd verliest voor de strijd in het centrum.
[ Tot vervelens toe is de laatste tijd het schema 3.37-32 7-11 4.36-31 19-23 5.28x19 14x23 6.33-28 21-27 7.31x22 18x27 8.28x19 13x24 9.32x21 16x27 gespeeld. ]
3...18-22 Zwart wil zijn tegenstander direct aan het werk zetten.
[ Na 3...7-11 4.37-32 19-23 5.28x19 14x23 heb je weer bovengenoemde variant. ]
4.41-36 21-27 Een zeer ongebruikelijke voortzetting.
[ Vrijwel iedereen gaat verder met 4...7-11 5.37-32 21-27 6.32x21 16x27 en er ontstaat een 'hoofdvariant' van de 32-28 16-21 opening. ]
[ Een speciale zet is 4...13-18?! 5.37-32 met de bedoeling niet naar veld 27 te gaan. Het kan dan verdergaan met 9-13 (5...21-27? 6.32x21 16x27 7.26-21!) 6.42-37 7-11 7.48-42 4-9 8.46-41 1-7 9.34-30 20-25 10.30-24 19x30 11.35x24 14-20 12.39-34 20x29 13.34x23 18x29 14.33x24 22x33 15.38x29 met een woeste stelling. Gebleken is, dat zwart minder slecht staat dan het eruit ziet. Voor wit maakt het verschil of de formatie 49,43,38 nog bestaat. De stand is ook voorgekomen met schijf 49 op 48. Dan is er meer mogelijk voor zwart. ]
5.37-32!? Wit stelt zich tevreden met de hoofdvariant.
[ Je kunt kijken naar de gevolgen van 5.46-41! 7-11 (5...6-11) 6.34-29 (6.34-30) 6...1-7 7.39-34! met interessant spel. De computer ondersteunt dit plan met een score van 0.25. ]
5...7-11 6.32x21 16x27 7.42-37 13-18 8.34-29 19-23! Dit is een aanbeveling van Gantwarg uit de 33-29 19-23 opening. Hij stelt dat het na het openen van de stelling bijzonder lastig is voor wit om tot een serieuze omsingeling te komen.
[ Het gangbare schema 8...9-13 9.47-42 1-7 10.46-41 4-9 11.37-32 20-25 12.32x21 19-23 13.28x19 14x34 14.39x30 25x34 15.40x29 22-28 16.33x22 18x16 geeft wit vier tempi voor zijn randschijf. ]
9.28x19 14x34 10.39x30 Wit gaat voor actief tegenspel. Een gedacht kan zijn later veld 33 te ontruimen over 29 en de aanval in te zetten tegen de zwarte voorpost. Het plan moet echter van ver komen.
[ Zelf heb ik met gewisselde kleuren meerdere malen ondervonden, dat het handhaven van de aanval na 10.40x29 niet eenvoudig is. Zeker als wit bereid is op enig moment 37-32 te spelen. Er zijn grappige schema's bekend, waarbij wit via 10-14 11.48-42 14-19 12.35-30 1-7 13.30-24 19x30 14.29-23 18x29 15.33x35 tot aanval komt tegen schijf 27. Gantwarg heeft menigmaal gestelt, dat hij het niet geloofd voor wit. Zelfs al zou deze erin slagen viermaal op te lopen en te ruilen met 38-32x32, dan nog heeft zwart weinig te vrezen als hij verder consistent heeft opgebouwd. ]
10...9-13 11.44-39 1-7 12.50-44 18-23 Zwart wil het schema met 10-14, 30-25 en 33-29 niet toelaten. Het gevolg is, dat wit nu iets wat je een aanval zou kunnen noemen tegen de zwarte voorpost kan beginnen. 13.37-32 11-16 14.32x21 16x27 15.48-42
[ De afwikkeling 15.33-28 22x42 16.31x11 6x17 17.47x38 is bevredigend voor zwart. ]
15...13-18 16.40-34 6-11 17.42-37 8-13 18.37-32 11-16 19.32x21 16x27 20.46-41 23-28 21.41-37 18-23 22.44-40 13-18 Een moeilijk moment. Zwart heeft enige successen geboekt in het centrum. Hij hoopt op de hergroepering 37-32x42 om daarna het 'centrum te laten werken'. Het sluiten van veld 18 geeft wit de kans een decorwisseling door te voeren.
[ Na 22...20-25 23.30-24 13-18 24.34-29 23x34 25.40x29 komt schijf 23 onder druk te staan. ]
[ Op 22...4-9 23.33-29 20-25 24.29x18 12x23 25.30-24 wordt de zwarte stelling een groot tochtgat. ]
23.33-29
[ Na 23.30-24 20x29 24.33x24 blokkeert zwart verdere iniatieven op de witte korte vleugel met 7-11 ]
23...20-25 24.38-32 27x38 25.43x32 3-8 26.49-43 7-11 27.47-42 8-13
[ De computer wijst op de opbouw 27...4-9 28.42-38 (28.29-24) 28...11-16 (28...9-13 29.29-24) 29.29-24 2-7 30.24-19 23x14 31.32x23 18x29 32.34x23 25x34 33.40x29 7-11 met schijfwinst. ]
28.42-38 2-8
[ Het bezwaar van 28...11-16 29.29-24 2-7 is 30.32-27! en het zwarte centrum wordt opgeblazen. ]
29.29-24 Een opmerkelijke en succesvolle actie, waarmee wit zijn overladen korte vleugel activeert. 11-16 30.24-19 23x14 31.32x23 18x29 32.34x23 25x34 33.40x29 13-19 34.38-32 19x28 35.32x23 8-13 36.43-38 13-19 37.38-32 19x28 38.32x23 14-19
[ 38...4-9? 39.39-34! ]
39.23x14 10x19 40.29-24 19x30 41.35x24 12-18 42.37-32 5-10 43.32-27 10-14 44.39-33 14-20 45.24-19 20-25 46.27-21 16x27 47.33-28 22x33 48.31x11 33-38 49.11-7 38-43 50.7-1 43-49 Zwart wikkelt af naar een remiseeindspel.
[ Kennelijk acht hij 50...18-22 51.19-13 25-30 52.13-8 43-49 53.45-40! 49x35 54.8-3 te riskant. Schijf 22 komt nergens meer. Na het offeren van schijf 30 haalt wit redelijk eenvoudig vier dammen. Het iets zuiniger 35-49 55.3-25 30-35 56.25-39 leidt tot eveneens tot een veel dammen eindspel, waarin zwart feitelijk kansloos is. ]
51.1x29 4-9 52.29-7 49-16 53.7-18 9-14 54.19x10 15x4 55.18-13
[ 55.18-34 ]
55...16-2 56.13-27 2-13 57.27x9 4x13 58.26-21 25-30 59.45-40 13-18 60.21-17 18-23 61.17-12 23-29 62.12-7 30-34 63.40-35 34-39
1-1
(665679) Clerc,Rob - Neutel,Sander
Nationale Clubcompetitie KNDB 2015/2016, 19-12-2015


1.33-29 19-24 Deze vreemde passieve opening is standaard bij de zwartspeler zowel na 34-29 als 33-29. De parij begint daarna feitelijk met twee tempi voor wit naar voren. 2.39-33 14-19 3.44-39 20-25 4.29x20 25x14 5.35-30 17-21 Hier worden meerdere zetten gespeeld. De partijvoortzetting resulteert vrijwel onvermijdelijk in een randstuk op 26. Regelmatig zie je spelen op veld 23.
[ De zet 5...17-22! komt relatief weinig voor. Het lijkt mij (persoonlijk) de aangewezen zet. Bv 6.50-44 11-17 7.30-25 6-11 8.34-29 1-6 dwingt wit een verplichtende zet te spelen. ]
6.50-44 21-26 Hierna heeft wit naast twee tempi ook nog eens een berg aan virtueel tempovoordeel. Echter andere zetten worden nauwelijks gespeeld in deze stand. 7.40-35 15-20 Opmaat tot een modern klassieke partij (?) 8.44-40 11-17 9.32-28 17-21 10.49-44 7-11 11.30-24!? Wit besluit naar veld 24 te gaan nu de tegenstander pertinent weigert de klassieke velden te betreden. Tegen collega grootmeesters zou hij dit ongetwijfeld anders aanpakken. Het stuk op 24 heeft weinig support. Zwart heeft immers geen stukken op zowel 25 als 15.
[ Een interessant klassiek gevecht zou kunnen ontstaan na 11.30-25 1-7 12.34-30 11-17 (12...10-15; 12...20-24; 12...12-17? 13.37-32 26x37 14.42x31 21-26? 15.33-29! 26x37 16.28-23) ]
11...20x29 12.33x24 19x30 13.35x24 12-17 14.38-33 8-12? Zwart blijft wachten. Het vroegtijdig opspelen van de kroonschijf, dat door deze zet wordt geimpliceerd, wordt niet door Gantwarg geadviseerd.
[ Wachten met 14...1-7 15.42-38 (15.37-32 26x37 16.42x31 21-26 17.32-27 26x37 18.41x32) 15...7-12 16.47-42 werkt niet erg, omdat zwart andermaal een belangrijke beslissing moet nemen. ]
[ Grootmeesters doen vrijwel zonder na te denken in dit soort posities de hergroepering 14...17-22 15.28x17 21x12 gevolgd door iniatieven over veld 23. Te verwachten valt 16.31-27 1-7 17.37-31 26x37 18.41x32 en wit stelt acht tempi tegenover een in statisch opzicht magere opstelling met schijven op 24 en 27. De zwarte concentratie in het centrum is waarlijk schitterend !! ]
15.34-29 3-8 16.40-34 1-7 17.45-40 18-22 Nog meer materiaal wordt in het zwarte gat gespeeld.
[ Een normaal verloop is 17...17-22 18.28x17 11x22 19.31-27 22x31 (19...21x32 20.37x17 12x21 21.36-31 26x37 22.41x32) 20.36x27 21x32 21.37x28 18-23 22.29x18! 12x32 23.42-37 en het wordt niet veel meer met de zwarte omsingeling. (23.42-38) ]
18.43-38 13-18 19.37-32 Eindelijk laat wit zich overhalen tot ruilen aan de lange vleugel onder druk van de dreiging 18-23.
[ De zet 19.28-23!? is overigens speelbaar. ]
19...26x37 20.42x31 21-27 21.32x21 17x37 22.41x32 9-13
[ Wat griezelig is 22...11-17 23.36-31 16-21 24.31-26 ]
23.28x17 11x22 Dit is de statische opstelling.
[ Actiever is 23...12x21 ]
24.46-41 6-11!? Een orginele zet. In deze situatie niet de meest logische. Het spel is op de korte vleugel. Na deze zet wordt deze vleugel ingesnoerd.
[ Een normale zet is 24...16-21 ]
[ of 24...7-11 ]
25.32-28 11-17 26.36-31 16-21 27.31-26 21-27 28.48-42 10-15 Zwart heeft geen beschaafde tempozetten meer.
[ Bv 28...14-19 29.41-37! 19x30 30.34x25 13-19? (30...27-32) 31.38-32 27x38 32.26-21 17x26 33.28x17 12x21 34.29-24 38x20 35.25x1 is pijnlijk. ]
29.41-37 27-32
[ Niet beter is 29...27-31 30.37-32 31-36 31.40-35 (31.32-27) 31...14-20 32.28-23 7-11 33.33-28 22x33 34.39x28 18-22 35.38-33 ]
30.38x27 22x31 31.37-32 31-36 32.28-23 4-10? Dit kan het niet zijn. De ruil 14-19 wint weliswaar een hoop tempi terug, maar geeft het witte centrum vrijheid. Grootmeesters weten wel wat ze met zoiets moeten doen. De enige kans voor zwart is gesloten houden van de stelling.
[ Op 32...7-11 moet je enigszins rekening houden met de dure doorbraak 33.24-19!? ( Logischer is 33.32-27?! 11-16 34.40-35 14-19 35.23x14 4-10 36.27-22 10x30 37.22x11 16x7 38.34x25 en de aanval tegen de zwarte lange vleugel is verschrikkelijk.) 33...13x24 34.29x9 18x27 35.9-3 en zwart kan op diverse manieren de witte dam van het bord halen voor gelijke stukken. ]
33.40-35 14-19 34.23x14 10x30 35.34x25! Onttrekt de voorpost aan afruil. Dank zij schijf 15 is de witte aanval tegen de vijandelijke lange vleugel moordend. 17-21
[ Het wanhopige 35...5-10 36.39-34 10-14 37.34-30 17-22 is inderdaad erg wanhopig. ]
36.26x17 12x21 37.35-30 18-22 38.42-37 22-27 39.44-40 27x38 40.33x42 13-19
[ 40...5-10 ]
41.40-35 7-12 42.42-38 12-18? In verloren stelling de beslissende fout.
[ Zwart kan nog wat zetten doen na 42...21-26 maar de witte aanval tegen de lange vleugel blijft moordend. ]
43.37-31
2-0
(665680) van de Weerdhof,Erik - van der Stap,Peter
Nationale Clubcompetitie KNDB 2015/2016, 19-12-2015


1.32-28 17-22 2.28x17 12x21 3.37-32 7-12 4.34-29 11-17 5.40-34 6-11 6.45-40 1-6 7.32-28!? Beide spelers zijn geen grote strategen.
[ Een normale zet is 7.50-45 en zwart moet een verplichtende zet spelen. ]
[ Iets scherper is 7.41-37 19-23 8.35-30 14-19 9.40-35 ]
7...21-26? Zwart heeft een groot aantal mogelijkheden. Dit is het niet.
[ Interessant is 7...19-23 8.28x19 14x23 en zwart heeft tenminste twee extra tempi in de knip. Een logische vervolg is 9.35-30 ( De zet 9.42-37 is te direct. Zwart heeft zowel 21-26 als 17-22 en de tegenstander staat met lege handen.) 9...10-14 met allerlei mogelijkheden. ]
[ Liefhebbers van klassiek kunnen 7...20-24 8.29x20 15x24 spelen. De statische centrumschijf 28 garandeert dat de stormloop over veld 29 vrijwel zeker nooit wat wordt. ]
8.29-24 Van dit soort ruilen heeft Gantwarg gezegd. Wit heeft nadat hij op 24 is gearriveerd wel alle lasten en niet de lusten van de voorpost. Zonder schijf 25 kan zwart de voorpost op ieder gewenst moment met tempowinst afruilen.
[ Voor de hand ligt 8.50-45 26x37 9.41x32 en zwart moet andermaal een belangrijke beslissing nemen. Op 19-23 10.28x19 14x23 11.35-30 10-14 12.46-41 14-19 13.30-24 19x30 14.34x14 23x34 15.39x30 9x20 en er ontstaat een stellingbeeld waar Chizhov dol op is. Het spanningselement van schijf 30 tegenover het tweepoortje 15,20 is gegarandeerd hoofdpijn voor de zwartspeler. In dit geval heeft zwart de oversteek 5-10-14 om zijn lange vleugel nog enigszins te fatsoeneren. ]
8...26x37 9.41x32 20x29 10.33x24 19x30 11.35x24
[ Het schijnbaar passieve 11.34x25 blijkt meestal veel actiever. Op de toptraining zeggen ze daarover, dat het geven van keuzes aan de tegenstander de garantie is voor veel fouten. ]
11...16-21!? Gantwarg merkt regelmatig op dat de oversteek van schijf 16 naar 26 tamelijk zinloos is op de vleugel waar het spel is. Het kost twee tempi en levert meestal niets op. Vaak moet zwart al na korte tijd met 22-27x17 ten kosten van vier tempi zijn verdwaalde schijf op 26 terugtrekken.
[ Lastiger voor wit is 11...18-23 12.28x19 14x23 en de computer stelt voor 13.39-33!? ( Een mens doet natuurlijk 13.50-45 en andermaal komt de computer met de typische computerzet 10-14) 13...23-28?! ]
[ Ook tamelijk lastig is 11...17-22 12.28x17 11x22 13.38-33 ( Op 13.34-29 heeft wit ongewenste bindingen op de korte vleugel.) ]
12.46-41 21-26 13.39-33 17-22 14.28x17 11x22 15.34-29 22-27 16.32x21 26x17 17.38-32 6-11 18.42-37 18-22 19.44-39 13-18 20.36-31 9-13 21.48-42 Andermaal is een lastige stelling ontstaan. Zwart staat vier tempi naar achteren, maar heeft een actieve stand. Het zonder doorslaggevende reden spelen van de kroonschijf wordt niet door Gantwarg geadviseerd.
[ De eerste zet, waar je naar kijkt is 21.32-28 maar zwart heeft dan 13-19 22.24x13 8x19 23.40-34 15-20 met tegenspel. ]
[ Ook op 21.31-26 is 13-19 22.24x13 8x19 de enige zet. Wit controleert dan het centrum via 23.40-34 en op een geschikt ogenblik 32-28. Het schijnoffer 22-27 24.32x21 11-16 is na 25.43-38 16x27 26.37-32 een echt offer. ]
21...14-20
[ De enige zet is 21...13-19 22.24x13 8x19 ]
22.42-38
[ 22.32-28 13-19 23.24x13 8x19 ]
[ 22.32-27 22-28 23.33x22 17x28 ]
22...10-14 23.50-45 5-10 24.32-27 13-19 25.24x13 8x19 26.41-36 2-7 27.37-32 3-9 28.40-34 19-23!? Zwart besluit het centrum te bezetten. Dat blijkt nogal gevaarlijk.
[ Na 28...20-24 29.29x20 15x24 30.32-28 heeft zwart niets tegen de dreiging 27-21 op een geschikt moment. Vrijwel altijd heeft wit de tijd voor 38-32 (en 43-38) als voorbereiding. ]
[ In aanmerking komt 28...11-16 en wit moet een lastig tempo maken. ]
29.31-26 22x31 30.36x27 14-19!? Vingerzetje... De computer en de zwartspeler zijn zich totaal niet bewust van de gevaren, die hun wachten.
[ Zwart kan remise maken met 30...20-24! 31.29x20 15x24 32.34-29 23x34 33.39x19 14x23 en de slagjes naar 37 (of verder) zullen op enige moment goed zijn. ]
31.33-28 20-24 32.29x20 15x24 33.47-42 9-13
[ Zwart heeft het verkeerde tempo. Maar er zijn wat tactische mogelijkheden. Daartoe dien je 33...9-14 of 10-14 te spelen. Wit moet dan vroegtijdig schijf 42 naar 37 spelen. ]
34.45-40 10-14 35.40-35 14-20
[ De afwikkeling 35...24-29 36.35-30 29x40 37.26-21 17x26 38.30-24 19x30 39.28x6 7-11 40.6x17 40-45 is vervelend, maar niet fataal. Bv 41.17-11 45-50 42.11-6 50x48x39x27x42 43.6-1 48x39 44.1x3 39-25= ]
36.42-37 20-25 37.34-30 25x34 38.39x30 11-16 39.38-33?! In Friesland maakt men nogal een probleem van het spelen van de 'voorstopper'. Wit doet dat hier. Echter na het spelen van deze zet gaat de witte score desondanks stevig omhoog.
[ De computer adviseert 39.30-25 24-29 40.35-30 16-21 41.27x16 18-22 42.16-11 22x31 43.11x2 31-36 44.25-20 en zwart moet werken voor het punt. ]
39...4-9 40.43-39 9-14 41.49-44!?
[ Volgens de computer is 41.37-31! gewonnen. Dat zit hem in het feit, dat 23-29 42.28-23 19x37 43.30x10 29x38 44.31x33 verschrikkelijk is. Wit heeft voldoende tempi om hem ook de volgende zet(ten) erin te houden). ]
41...7-11 Hierna is de stand volgens de computer hopeloos.
[ Volgens de computer kan zwart voor overleven vechten met 41...16-21 42.27x16 7-11 43.16x7 12x1 44.30-25 1-6 45.37-31 18-22 46.44-40 23-29 47.32-27 29x38 48.27x29 38-42 49.31-27 42-47 Een mens zou dat niet zo snel doen. ]
42.39-34?
[ Dat zit hem in 42.37-31 met de eerder genoemde wending 23-29 43.28-23 19x37 44.30x10 29x38 45.31x33 ]
42...23-29
[ Wederom is de door Koeperman uitvoerig beschreven wending 42...16-21 43.27x7 12x1 remise volgende de computer. Bv 44.37-31 14-20! 45.31-27 20-25 46.34-29 25x34 47.29x40 23-29= ]
43.34x23 18x38 44.32x43 24-29 45.43-38 12-18 46.38-32
[ De computer wijst op de mogelijkheid 46.44-40 18-23 47.37-32! 13-18 48.40-34 29x40 49.35x44 en de stand is hopeloos voor zwart. Bv 14-20 50.44-40 20-25 (50...20-24 51.40-34 24x35 52.38-33) 51.40-34 23-29 52.34x21 25x34 53.28-22 ]
46...18-23 47.44-40 13-18 48.30-25 29-34 49.40x29 23x34 50.35-30
[ Na 50.28-22 17x28 51.32x12 is het simpele remise door 11-17 52.12x21 34-39 53.21-17 39-44 54.17-12 44-50 55.12-7 50-45 56.7-2 45-18 57.2x30 18x42 ]
50...16-21 51.27x7 18-22 52.30x39 22x44 53.7-1 44-49 54.32-28 49-35 55.37-31
[ 55.1-18 ]
55...35-44 56.26-21 44x36 57.21x12
1-1
(665681) Kos,Jeroen - Aliar,Leo
Nationale Clubcompetitie KNDB 2015/2016, 19-12-2015


1.33-29 19-23 2.35-30 14-19 3.40-35 Altijd een lastige situatie.
[ Je kunt overwegen zulke zetten af te straffen met 3.30-24 19x30 4.34x14 23x34 5.40x29 ]
3...17-22 4.44-40 11-17 5.38-33 6-11 6.42-38 22-27 Deze afwikkeling is bekend, maar wordt zelden zo vroeg gespeeld.
[ Meestal wordt er eerst de uitwisseling 6...10-14 7.30-25 (7.32-28 23x32 8.37x28) 7...1-6 8.50-44 4-10 9.47-42 gespeeld. ( Na 9.48-42 22-27 10.31x22 18x27 11.29x18 13x22 12.32x21 17x26 mist wit sterk de kroonschijf.; Zelf heb ik een keertje 9.32-28 23x32 10.37x28 gespeeld. Na 19-23 11.28x19 14x23 12.25x14 10x19 is de zwarte lange vleugel wat overontwikkeld. Er zijn weinig voorbeelden van bekend. Het kan verder gaan met 13.35-30 16-21 14.31-26 5-10 15.41-37 10-14 16.40-35 en er ontstaat een normale stelling, waarin zwart een belangrijke beslissing moet nemen. In de partij Luteijn - Dolfing ging het verder met 21-27 17.37-31 23-28 18.44-40 19-23 19.29-24 11-16 20.24-19 13x24 21.30x10 15x4 22.35-30 17-21 23.26x17 12x21 24.30-24 7-12 25.34-29 23x34 26.40x29 2-7 27.45-40 18-23 28.29x18 22x13 29.31x22 28x17 en remise overeengekomen.) Echter nu is 9...22-28 10.33x22 17x28 wellicht een optie. Het gaat dan om 11.34-30 23x34 12.32x23 19x28 13.40x29 met een scherpe stelling. ]
7.31x22 17x28 Het meenemen van schijf 33 is mogelijk, maar wordt in andere situaties zelden gespeeld. In deze stand bijna de helft. 8.33x22 18x27 9.29x18 13x22
[ In aanmerking komt het nooit gespeelde 9...12x23 10.32x21 16x27 Wit kan de zwarte korte vleugel leeg eten met 11.37-32 11-16 12.32x21 16x27 13.41-37 7-11 14.37-32 11-16 15.32x21 16x27 16.46-41 2-7 17.41-37 7-11 18.37-32 11-16 19.32x21 16x27 20.48-42 1-6 21.42-37 6-11 22.37-32 11-16 23.32x21 16x27 24.47-42 8-12 25.42-37 12-17 en zwart overleeft het avontuur. ]
10.32x21 16x27 11.50-44 19-23 12.37-31
[ Anderen deden 12.38-33 om druk uit te oefenen over veld 28. Na 1-6 13.33-28 23x32 14.37x17 11x22 kan zwart zijn aanval handhaven. De ruil naar veld 23 met 30-24 is gewoon te gevaarlijk. ]
12...9-13 13.41-37 12-18 14.46-41 7-12 15.48-42 1-6 16.31-26
[ Een mogelijkheid is 16.38-33 4-9 17.33-28 23x32 18.37x17 11x22 19.34-29 ]
16...4-9 17.37-31 2-7 18.41-37 10-14 19.38-33 20-25 20.42-38 5-10 21.33-29 In de partij gaat het helemaal fout met de witspeler.
[ Een idee om het beter te doen is het spelen van het laatste tempo 21.47-41
A) Na 21...14-19? heeft wit het zetje 22.38-32 27x29 23.31-27 22x42 24.43-38 42x33 25.39x28 23x32 26.34x5 25x34
B) De enige redelijke voortzetting lijkt 21...14-20 en na 22.30-24 ( Op 22.33-29 11-17 is de achterloop 37-32 verhinderd dolor het slagje naar 42. Je kunt wat proberen met 23.30-24) 22...20x29 23.33x24 23-28 24.34-30 (24.34-29 11-17 25.40-34 6-11) 24...25x34 25.40x29 18-23 26.29x18 12x23 wordt het niet veel voor wit. ]
21...23-28 22.38-33
[ Geen groot succes is 22.47-42 11-17 23.29-23 28x19 24.37-32 14-20 25.32x21 en zwart heeft een gezonde korte vleugel opsluiting. ]
22...11-17 23.30-24
[ Wit heeft niet de opbouwzet 23.47-42? vanwege 27-32! met schijfwinst. ]
[ Wit kan een zet eerder de hergroepering 23.37-32 28x37 24.31x42 doen. Na 18-23 25.29x18 12x23 26.30-24 23-28 heeft zwart een gezonde aanval. ]
23...14-20 24.37-32 28x37 25.31x42 10-14 26.42-38 14-19 Dit helpt de witspeler.
[ Na 26...6-11 27.38-32? 27x38 28.43x32 heeft zwart de extra mogelijkheid 22-28 ( De afwikkeling 28...22-27 29.32x21 18-23 30.29x18 20x38 31.34-29 12x43 32.21x1 is beter voor wit, vanwege de vangstelling, die zwart damhalen verhindert.) 29.32x23 14-19 30.23x14 18-23 31.29x18 20x38 32.39-33 38x29 33.34x23 13x22 en hij komt zonder gedoe een schijf voor. ]
27.38-32? Hierna heeft zwart een zeer kansrijke afwikkeling.
[ Dat is niet het geval na 27.47-41! 19x30 28.35x24 Zodra zwart de formatie 7,12,18 laat gaan heeft wit extra verdedigingsmogelijkheden. De afwikkeling uit de partij 6-11 29.38-32 27x38 30.43x32 22-27 31.32x21 18-23 32.29x18 20x38 33.34-29 12x43 34.21x1 is verloren voor zwart, omdat wit een vangstelling klaar heeft staan aan de andere kant. ]
27...19x30 28.35x24 27x38 29.43x32 22-27 30.32x21 18-23 31.29x18 20x38 32.34-29
[ 32.39-33 38x29 33.34x23 13x22 ]
32...12x43 33.21x1 43-48 34.36-31
[ Zwart ontsnapt na 34.47-41 48-30 35.40-35 30-24 ]
34...9-14 35.1-29 38-42 36.47x38 48-43 37.38-33 43-39 38.40-35 39x36 39.29-40 13-19
[ Na 39...14-20 heeft wit 40.35-30 25x34 41.40x25 met doorslaan naar 25. ]
40.44-39 8-13 41.40-44 36-22
[ 41...36-27 ]
42.26-21 22-28?? 43.35-30
2-0
(665682) Wong,Hin - Slump,Jitse
Nationale Clubcompetitie KNDB 2015/2016, 19-12-2015


1.34-29 19-23 2.40-34 14-19 3.45-40 17-21 De minder gebruikelijke zet om voorbereiding van de tegenstander te ontregelen. Het is zeker geen onredelijke zet. Hij is onbegrijpelijk weinig gespeeld. Vrijwel iedereen speelt gewoon 10-14 en wit moet als eerste een beslissing nemen. Maar die beslissing heeft hij vanzelfsprekend thuis al genomen. 4.33-28 Dit is een minder bekend antwoord. Ook niet onredelijk. Meestal volgt nu op enige ogenblik de ruil 20-24x24 met een interessante klassieke positie. De meeste gebruikelijke zet is hier 50-45. Dat moet gezien worden als niet meer dan een willekeurige tempozet. Op de volgende zet moet wit alsnog besluiten.
[ Een interessante zet is 4.29-24 om te profiteren van de gelijktijdige bezetting van de velden 21 en 23 door zwart. Wanneer je tot de conclusie komt, dat dit de juiste zet is, dan is het handig om hem nu te spelen. Anders geef je zwart extra moelijkheden. Na 20x29 5.33x24 19x30 6.34x25 15-20 7.25x14 10x19 heeft zwart een enigszins overontwikkelde lange vleugel. Wit speelt gewoon 'licht' verder aan de korte vleugel. Zwart heeft alleen spel op de korte vleugel en zal vanzelf de witte lange vleugel aan een goede ontwikkeling helpen. Na 21-26 doet wit er bv goed aan niet onmiddellijk 32-28x28x32 te spelen. Want de ontwikkeling van de lange vleugel is toch al gezekerd. De grote ruil werkt erg vervlakkend en je krijgt een statische centrumschijf op 28. ]
[ Zeer regelmatig wordt 4.31-26 gespeeld. Het getuigt van gebrek aan respect voor de tegenstander. Valneris maakte tijdens zijn commentaar bij het kampioenschap van Nederland eens de opemerking, dat het hem onduidelijk was hoe wit na een dergelijk zet ooit nog actief spel zou kunnen krijgen. Naast laten slaan, heeft zwart sterk 21-27 5.32x21 16x27 met een soortgelijke stelling als wel in de 32-28 18-22 opening voorkomt, maar dan veel flexibeler, doordat de zetten 10-14 en 5-10 nog niet gespeeld zijn. ]
4...10-14 5.38-33 20-24 6.29x20 15x24 7.42-38 5-10 8.50-45 10-15 9.34-29?! Dit is vermoedelijk geen onredelijke zet, mits goed voortgezet. Wit moet iets doen aan de ontwikkeling van de lange vleugel.
[ De zet 9.31-26 is een keertje gespeeld tijdens de match Schwarzman - Georgiev. Het leidde tot een nederlaag voor de witspeler. Zwart ging verder met 14-20 10.26x17 11x22 11.28x17 12x21 12.34-29 23x34 13.40x29 6-11 14.32-27 21x32 15.37x28 11-17 16.41-37 7-12 17.46-41 17-22 18.28x17 12x21 en wit had een hangende centrum en nogal wat tempi ingeleverd. De partij ging overigens later pas verloren in 100% symmetrische klassieke positie, waarin wit een onterechte winstpoging deed. ]
9...23x34 10.40x20 15x24 11.44-40!? De voortgezette stormloop tegen het zwarte steunpunt 24 moet van ver komen. In de partij wordt het dan ook niet veel.
[ De merkwaardig ogende zet 11.28-22 18x27 12.31x22 komt sterk in aanmerking. Hij is gespeeld in de partij Sipma - Schwarzman. In een keer is wit af van alle ontwikkelproblemen. De voorpost op 22 is onaantastbaar. Schwarzman haalde hem er onmiddelijk vanaf met 11-17 13.22x11 6x17 14.37-31 13-18 15.31-26 21-27 16.32x21 16x27 en er ontstond een totaal andere spelgenre. Zwart kwam in de loop van de partij erg veel tempi voor, maar won niet. ]
[ Een andere merkwaardige aanpak is 11.45-40 18-23 12.40-34 21-26 13.34-29 23x34 14.39x30 12-18 15.28-22 18x27 16.31x22 met dezelfde bedoeling, maar tevens een blokkade van de zwarte lange vleugel en schoonmaken van de eigen korte vleugel. Hier is er wel wat tegen te verzinnen. Het is meer iets voor een stand, waarin wit reeds een flinke ontwikkelingsvoorsprong heeft. ]
11...4-10 12.40-34 18-23 13.49-44 12-18 14.44-40 10-15 15.34-29 23x34 16.40x20 14x25 Dit is een bekende manoeuvre om de herhaalde aanval tegen het zwarte steunpunt 24 flexibel op te vangen. Wanneer zwart hierna andermaal veld 23 weet te bezetten, dan staat hij schitterend.
[ Het belangrijkste bezwaar van 16...15x24 is de eerder genoemde uitval 17.28-22! 18x27 18.31x22 en wit heeft alle ontwikkelproblemen aan de eigen lange vleugel opgelost, terwijl het zwarte steunpunt 24 opeens niet zeker meer is. ]
17.45-40?
[ Het moge duidelijk zijn, dat de uitval 17.28-22 18x27 18.31x22 nu wat griezelig oogt met de dunne korte vleugel. Maar m.i. heeft wit nauwelijks keus. Het partijverloop is in eerste instantie verschrikkelijk voor hem. ]
17...18-23! 18.40-34 15-20 19.47-42 20-24 20.34-30 25x34 21.39x30 9-14?? Zwart overziet compleet de komende uitval naar veld 22.
[ Een normaal verloop is 21...7-12! 22.31-26 13-18 23.26x17 12x21 en het komt nooit meer goed met de ontwikkeling van de witte lange vleugel. ]
22.31-26 11-17 Noodgreep.
[ Na 22...7-12 23.26x17 12x21 24.28-22 11-17 25.22x11 6x17 26.32-28 23x32 27.37x28 3-9 staat zwart hoogst bedenkelijk. ]
23.36-31 17-22? Nog steeds ziet de zwartspeler kennelijk de uitval naar 22 niet in zijn volle verschrikkelijkheid.
[ Met 23...7-12 24.41-36 12-18 25.46-41 1-7 26.31-27 17-22 kan zwart de uitval naar 22 eruit halen. ( Via 26...3-9 kan zwart zijn centrum wel beschermen, maar 27.37-31 17-22 28.26x17 22x11 geeft hem bepaald geen optimale klassieke positie.) Helemaal blij is hij nog niet na 27.26x17 22x11 28.27-21 16x27 29.32x21 23x32 30.37x28 3-9 en wederom heeft zwart een akelige zwakte op de lange vleugel. ]
24.26x17 22x11 25.28-22! 23-29!? Een vreemde zet.
[ Met 25...11-17 26.22x11 6x17 kan zwart de ergste gevaren bedwingen. Dat is gebaseerd op 27.32-28!? ( Na 27.41-36 13-18 28.46-41 7-12 29.32-28 23x32 30.37x28 17-22 31.28x17 12x21 32.31-26? 14-20!) 27...23x32 28.37x28 14-20 29.30-25? 3-9 30.25x21 16x47 ]
26.41-36?
[ 26.30-25! ]
26...14-20! 27.22-18 Noodgedwongen.
[ Na direct 27.30-25? volgt 29-34! 28.25x23 34-40 29.35x44 13-18 30.22x13 8x50 ]
27...13x22 28.30-25 19-23 29.25x14 24-30 30.33x24 30x10 31.32-27 23-29 32.27x18 29-34 Er is nu sprake van een soort dynamisch evenwicht. De witte voorpost op 18 blijkt om een of andere reden toch vrijwel onaantastbaar. 33.38-33 3-9 34.37-32 11-17 35.46-41 10-14 36.41-37 14-19 37.42-38 9-14 38.33-28 7-12 39.18x7 1x12 40.43-39 34x43 41.48x39 19-24 De zwarte stand is kritiek. Verbazendwekkend lakoniek maakt hij het echter remise. Hij heeft nu eenmaal een reputatie op te houden als kat met de negen levens.
[ Een ander idee is 41...2-7!? als voorbereiding tot de ruil 17-22x21. Wit heeft natuurlijk 42.28-23 19x28 43.32x23 maar na 16-21 44.35-30 7-11 45.23-19 (45.31-26 8-13 46.30-24 13-19 47.24x13 12-18 48.23x12 17x19 49.26x17 11x22=) 45...14x23 46.30-24 is het afspel voor wit nog lang niet gewonnen. ]
42.39-34 17-21 43.31-26 2-7 44.26x17 12x21 45.38-33 7-12 46.34-29
[ Een ander idee is 46.28-23 8-13 47.34-30 21-27 48.30x17 27x18 en ondanks de sterke voorpost op 17 wint wit waarschijnlijk niet. ]
[ Ook heel lastig is 46.36-31 maar na 21-26 47.28-23 8-13 48.34-30 13-18 49.30x10 18x36 wint wit vanzelfsprekend niet meer. ]
46...14-20 47.29-23 20-25 48.36-31 6-11 49.31-27
[ 49.31-26? 21-27! ]
49...8-13?! 50.28-22?
[ Mij werd uitgelegd in de demonstratiezaal, dat de zet 50.37-31! niet wint, vanwege 12-18 51.23x12 21-26 en wit heeft geen behoorlijk tempo om te laten slaan. Terugofferen met 52.12-7 11x2 53.27-22 26x37 54.32x41 is overigens nog heel kansrijk. ]
50...11-17 51.22x11 16x7 52.27x16 13-18 53.23-19 24x13 54.33-29 13-19 Lakoniek... 55.29-24 19x30 56.35x24 7-11 57.16x7 12x1 ...
1-1
(665683) de Jager,Edwin - Palmer,Michael
Nationale Clubcompetitie KNDB 2015/2016, 19-12-2015


1.32-28 17-22 2.28x17 12x21 3.31-27 Dit is een van talrijke mogelijkheden.
[ Hetzelfde plan, maar meer strategisch is 3.31-26 7-12 4.26x17 12x21 (4...11x22) 5.37-31 1-7 6.31-27 21x32 7.38x27 en wit speelt op de onbalans in schijvenverdeling van de zwarte positie. ]
3...21x32 4.38x27 11-17 5.43-38 7-12 6.49-43 1-7 7.34-30 Dit is een strategische positie en niet behandeld op de masterclass. De gespeelde zet is het vermoedelijk niet. Het helpt de ontwikkeling van de zwarte lange vleugel. Meer in aanmerking komen:
[ 7.37-32 ]
[ 7.37-31 ]
7...19-23 8.30-25 20-24 9.37-32 14-20 10.25x14 10x19 11.33-28 5-10 12.39-33 10-14 13.44-39 7-11 14.41-37 14-20 15.37-31?! Andermaal is een zeer strategische klassieke positie ontstaan. Wit moet een verplichtende zet spelen. Inmiddels heeft zwart de rollen qua ontwikkeling van de lange vleugel weten om te draaien. Wit moet het gezien de tempi hebben van tempoklassiek. De opstelling zoals hij nu staat, is het meest bestendig tegen elke poging van zwart om de stand open te breken. Wel heeft de gespeelde zet het voordeel, dat zwart niet zo snel geneigd zal zijn om 17-21 te spelen.
[ Een typisch gesloten klassiek tempogevecht begint met 15.40-34 en zwart moet een lastige beslissing nemen. Het moge duidelijk zijn, dat de ruil 17-22 wit enorm helpt. Ook de ruil 24-29 is geen serieuze winstpoging. Rommelen aan de rand met 17-21 is potentieel het kansrijkst. Zeker als wit daarna zo vriendelijk is om schijf 26 met tempowinst te ruilen. Er ontstaat dan een bijna spiegelbeeldige positie, die in de praktijk behoorlijk lastig is gebleken voor beide spelers. Via zettenwisseling zijn dergelijke posities honderden keren voorgekomen.
A) De poging via een opsluiting de huidige gunstige situatie te handhaven met 16.37-31 21-26 17.42-37!? en I.v.m. de bomzet is 12-17 geen optie. Een lastige zet is wel (17.34-30 26x37 18.42x31 20-25; 17.45-40 26x37 18.42x31) 17...11-17 Vermoedelijk heeft wit dan geen andere keus dan 18.27-22 ( Na 18.27-21 16x27 19.31x11 6x17 20.47-42 17-22 21.28x17 12x21 is gunstig gesloten klassiek minder voor de hand liggend.) 18...18x27 19.31x11 6x17! (19...16x7!?) 20.47-42 (20.36-31 12-18 21.31-27 24-29 22.33x24 20x40 23.45x34 18-22 24.27x29 19-23 25.28x19 13x31) 20...17-22 21.28x17 12x21 en wit staat negen tempi naar achteren in een stand, die zich niet zomaar klassiek laat maken.
B) Een ander schema gebaseerd op opsluiting is 16.34-30 20-25 17.37-31 25x34 18.39x30 21-26 19.42-37 Nu is 11-17 20.27-22 18x27 21.31x11 16x7 meer voor de hand liggend. ( Na 21...6x17 22.36-31 heeft zwart nadrukkelijk het verkeerde tempo en de eerder genoemde zetjes zitten er niet in.) ]
15...20-25 Een merkwaardige zet. Je kunt hetzelfde effect ook op andere manier bereiken.
[ Op 15...9-14 16.47-41 ( Na 16.40-34 4-9 staat wit wederom voor de taak een redelijke voortzetting te vinden.) 16...20-25 17.41-37 14-20 heeft zwart controle over de rand. Wit kan veld 25 nauwelijks meer bereiken (met 40-34-30x30), vanwege simpel schijfverlies. ]
16.40-34 17-22 Wellicht was het de zwarte bedoeling via 15-20 en 4-10-15 de controle te pakken over de rand. Hij gebruikt nu zijn prachtige formatie op de korte vleugel. Dat is wat jammer.
[ Echter op 16...15-20 heeft wit 17.27-22 18x27 18.31x22 en zwart moet improviseren. Dat kan nu of op de volgende zet 12-18 zijn. De computer vindt 2-7 19.50-44 16-21 logisch gevolgd door 20.22-18 13x22 21.32-27 22x31 22.36x16 23x32 23.38x27 ]
[ Speelbaar is 16...9-14 17.34-30 ( Nu is 17.27-22 18x27 18.31x22 14-20 19.35-30 24x35 20.33-29 2-7 21.29x9 4x13 niet bijzonder effectief voor wit.) 17...25x34 18.39x30 en er ontstaat een normale klassieke positie, waarbij zwart twee tempi naar voren staat. ]
17.28x17 11x22 18.31-26 Dankbaar geeft wit als invaller zijn tegenstander de gelegenheid het bord leeg te maken. Ook de computer vindt dat normaal.
[ Zelf zou ik kijken naar 18.34-30 25x34 19.39x30 4-10 20.31-26 22x31 21.36x27 2-7 22.33-28 met een gesloten klassieke positie. In principe heeft zwart het verkeerde tempo. Zwart heeft meerdere mogelijkheden om zich los te werken. Hij kan proberen 12-17 door te zetten Hij kan proberen de twe om 18-22x22 in de stand te brengen en hij kan proberen de blokkade aan de andere kant te slopen met de herhaalde achterloop over veld 25.
A) Hij kan zich concentreren op de formatie 6,11,17 via 22...7-11 23.42-37 10-14 24.50-44 en zolang zwart geen 12-17 kan doen, staat wit goed.
B) Op 22...15-20 23.30-25 (23.50-44 18-22 24.27x29 24x22 25.30-24 20x29 26.32-28 22x33 27.26-21 16x27 28.38-32 27x40 29.45x5=) 23...10-15 24.25x14 9x20 25.50-44 3-9 dreigt 18-22x22. Wit kan dat saboteren met 26.42-37 18-22 27.27x29 24x31 28.26x37 In de resulterende positie is er geen sprake meer van gesloten klassiek en heeft zwart niets te vrezen. ]
18...22x31 19.36x27 24-29 Zwart neemt dankbaar de aangeboden afwikkeling. Na 33-28 is het anders gesloten klassiek. Hetgeen met deze tempoverhouding tamelijk gevaarlijk is. 20.33x24 19x30 21.35x24 23-28 22.32x23 18x20 23.46-41 2-7 24.41-37 13-18 25.37-32 9-13 26.39-33 4-9 27.42-37 Een vreemde zet, behalve als het zou dienen om de formatie 36,31,27 op te bouwen. Wit heeft geen stuk op 35 en zwart wel op 16. Bijgevolg kan wit in alle rust aanvallen, terwijl zwart alleen maar kan afwachten.
[ Voor de hand liggend is de opbouw met 27.43-39 Evenwel je moet wel steeds blijven spelen. Dus op enige moment moet er echt wat ondernomen worden. ]
27...9-14 28.47-42?
[ De enige zet om iets te hebben tegen de zwarte korte vleugel is 28.47-41 ]
28...14-19 29.27-21 Nu er geen formatie meer mogelijk is op de lange vleugel is dit het enige alternatief. 16x27 30.32x21 20-24 31.37-32 19-23 32.32-27 3-9 33.50-44 7-11 34.44-39 11-17 35.21-16 17-22 36.34-29 22x31 37.26x37 23x34 38.39x19 13x24 39.37-32 6-11 40.16x7 12x1
1-1
(665684) Roethof,Ronald - Prinsen,Geert
Nationale Clubcompetitie KNDB 2015/2016, 19-12-2015


1.32-28 17-21 2.33-29 21-26 3.39-33 11-17 4.44-39 6-11 5.50-44 20-25!? Dit is een bekende opening. Er is zowel 17-21 als 1-6 vaak gespeeld. De partijvoortzetting is op dit ogenblik zeer ongewoon. De betreffende stelling komt vrijwel uitsluitend op het bord als zwart in de opening met twee om twee 28-23 en 29-24x31 eruit heeft gehaald met 20-25. Hier is er geen enkele noodzaak voor deze zet.
[ Na 5...17-21 6.37-32 26x37 7.42x31 21-26 8.32-27 26x37 9.41x32 ontstaat een situatie, waarin wit acht tempi naar voren staat. Het is buitengewoon moeilijk met zwart om er dan nog iets van te maken. ]
[ Op 5...1-6 6.37-32 26x37 7.42x31 19-23 8.28x19 14x23 ontstaat een spelbeeld, waarin zwart maar vier tempi naar achteren staat. Interessant is 9.35-30 10-14 ( Of 9...20-25 10.41-37 16-21 11.47-41 21-26 en wit moet eveneens zich eerst verklaaren aan de korte vleugel alvorens hij verder kan gaan met 32-28.) 10.41-37 20-25 11.46-41 5-10 en er ontstaat een scherpe stelling van aanval versus verdediging. Vermoedelijk moet wit een keertje 30-24 spelen. De ruil 12.32-28 23x32 13.37x28 komt nauwelijks in aanmerking, vanwege 18-23 14.29x18 12x32 15.38x27 17-21 met groot ongemak. ]
6.37-32 Deze logische voortzetting wordt in 3/4 van de partijen gespeeld. Andere zetten zijn hier 38-32 en 29-24.
[ Na 6.38-32 14-20 ontstaat er een hekstelling. Deze is niet bijzonder goed voor zwart, omdat hij nogal wat overtollig materiaal op de lange vleugel heeft. Maar het onnodig toelaten ervan, ligt niet bijzonder voor de hand. ]
6...26x37 7.42x31 19-23 8.28x19 14x23 9.41-37 10-14 Het probleem waar zwart hier mee zit is, dat wit nu 32-28 kan gaan ruilen zonder zich aan de korte vleugel te hoeven verklaren.
[ Met 9...15-20 kan zwart dreigen te hergroeperen. Echter met een stuk op 20 is 10.35-30! veel aantrekkelijker dan zonet. Schijf 20 geeft de witte korte vleugel support. D.w.z. op elke gewenste moment kan wit via 29-24x23x29 de stukken op de korte vleugel ontwikkelen. Wanneer je voor dezelfde mate van ontwikkeling het moet hebben van schijf 18, dan kan wit het moment voor deze actie minder nauwkeurig bepalen. ]
10.46-41 5-10 11.47-42 1-6 12.32-28 23x32 13.37x28 17-22!? Wit heeft zonder bindingen het centrum weten te openen. Dank zij de vier tempi en de open stelling staat hij erg goed. Dit is een beetje een verlegenheidszet. De positie is zeer weinig voorgekomen. Anderen hebben 14-20 en 17-21 gespeeld.
[ Op 13...17-21 14.31-26 heeft zwart geen eenvoudig tempo. Sluiten met 11-17 zou wat kunnen zijn. Het is nooit voorgekomen. ]
[ De enige serieuze zet is bijgevolg 13...14-20 als voorbereiding tot hetzij 18-23 of de hergroepering 20-24. Wit moet een lastige beslissing nemen. Er is 42-37, 38-32 en 29-24 gespeeld. De zet 28-23 wordt pas wat als zwart niet meer beschikt over 20-24x14. ]
14.28x17 12x21 Dit verdient bijna altijd de voorkeur boven het statische alternatief 11x22.
[ Op 14...11x22 neemt wit controle via 15.38-32 ]
15.41-37 21-26!? Er is geen noodzaak voor deze zet.
[ Na 15...7-12 16.37-32 ( Op 16.38-32 heeft zwart de hergroepering 14-20 17.43-38 20-24 18.29x20 25x14 en er kan een klassieke positie ontstaan, die niet per definitie in het voordeel van wit hoeft te zijn. Ook dan kan zwart het doorschuiven van stuk 21 naar 26 van zet tot zet bekijken.) 16...21-26 moet wit een lastig tempo maken. ]
16.38-32 7-12
[ Een normale klassieke positie ontstaat na 16...14-20 17.43-38 20-24 18.29x20 25x14 Zwart staat vier echte tempi naar achteren en dank zij schijf 26 nog eens een dergelijk aantal. Het onder controle houden van de witte aanval is nu minder eenvoudig. ]
17.43-38 11-17 18.49-43 14-20 19.33-28 17-22!? Zwart pakt zijn echte tempi terug, maar blijft dank zij het driehoekje 26,21,16 een uitermate passieve stand houden.
[ Na 19...20-24! 20.29x20 25x14 staat zwart nauwelijks minder. Dat zit hem in schijf 28, die een verkeerde dynamiek aan de witte stand geeft. Wit moet gezien zijn tempi en schijf 26 de stand zien open te houden. Schijf 28 hindert daarbij. ]
20.28x17 12x21 21.29-24! Wit geeft tempi om de zwarte stand te verzwakken. Gantwarg zegt ook regelmatig tijdens de masterclass, dat tempi niet zijn om te bezitten, maar om te gebruiken. Als je een kansje ziet om de vijandelijke verdediging te verzwakken moet je geen moment aarzelen alles of meer terug te geven.
[ De zet 21.35-30!? is interessanter, maar zwart staat daarna niet meer minder. ]
21...20x29 22.34x12 8x17 23.39-33 10-14 24.32-28? De verkeerde richting. Wit heeft groot virtueel tempovoordeel, dat kun je alleen te gelde maken via het openhouden van de stelling. Met een stuk op 28 is dat minder gemakkelijk. Wit kan nu wat tempi terugpakken. Echter de schade aan de eigen lange vleugel is enorm.
[ De gemakkelijkste manier om de gunstige situatie te handhaven is 24.35-30! 25x34 25.40x29 Het heroveren van het belangrijke steunpunt 24 door zwart nodig om van tempoklassiek een succes te kunnen maken, is een schier onmogelijke opgave zolang wit beschikt over de ruil mogelijkheid 33-29x29. ]
24...14-19 25.44-39 2-8 26.38-32 17-22! Wit heeft afgezien van de tempowinst 37-32x31. Nu wordt het tijd voor zwart om zo goedkoop mogelijk qua tempi het overtollige materiaal van de korte vleugel terug te halen naar het centrum. 27.28x17 21x12 28.32-28? Andermaal speelt wit direct op veld 28. Dat is niet gunstig voor het openhouden van de stelling en het vermijden van tempoklassiek 13-18 29.31-27 9-13 30.37-31? Een verschrikkelijk kromme zet.
[ Voor de hand ligt 30.43-38 en wellicht kan op enige moment 27-22 en 37-31x22 met aanval. ]
30...26x37 31.42x31 12-17 Erg voorzichtig gespeeld.
[ 31...18-23? 32.27-22! 23x32 33.33-28 32x23 34.35-30 25x34 35.40x7 ]
[ Een interessante zet is 31...19-24 want 32.40-34? (32.43-38??) faalt op 32...25-30 33.34x25 15-20 34.25x14 13-19 35.14x23 18x49 ]
32.27-22 Wit maakt terecht gebruik van de geboden mogelijkheid om aan de gevolgen van zijn daden te ontsnappen. 18x27 33.31x11 6x17 34.28-23 19x28 35.33x11 16x7 36.35-30 25x34 37.40x29 13-19 38.45-40 3-9 39.39-33 9-13 40.43-38 13-18 41.48-43 19-24 Geen winnende zet.
[ Een voortzetting als 41...19-23 42.40-34 15-20 43.38-32 4-9 zou nog tot iets kunnen leiden. ]
42.29x20 15x24
1-1All games on this page as PDN here

Generated with Turbo Dambase 5.0