Terug en Home
(662448) Cokere,de,H. (Hein) - Berkel,van,A.P.J. (Anton)
TDV - van Stigt Thans, 31-10-2015


1.34-29 19-23 2.40-34 14-19 3.45-40 17-21 Deze tamelijk weinig gespeelde zet (243) is bedoeld om de tegenstander zo snel mogelijk aan het werk te zetten.
[ In 9.000 van de 10.000 wordt 3...10-14 gespeeld. ]
4.33-28
[ In deze stelling wordt ook 50-45 en 29-24 gespeeld. Wanneer je tot de conclusie zou komen, dat 29-24 een keertje gespeeld moet worden, dan kun je het beter direct spelen met 4.29-24 dan na de tussenzet 50-45. Na 20x29 ( Sommige zwartspelers slaan met 4...19x30 5.34x14 10x19 waardoor het aanknopingspunt 15 op het bord blijft.) 5.33x24 19x30 6.34x25 heeft wit de dreiging 32-27. Meestal wordt dat er uitgehaald met 15-20 7.25x14 10x19 en er ontstaat een half open klassieke positie. ]
[ Na 4.50-45 10-14 5.29-24 20x29 6.33x24 19x30 7.34x25 heeft zwart meer opbouwmogelijkheden (14-19). ]
4...10-14 Ook dit is er één van meer mogelijkheden. Er wordt hier wel 20-24x24 en 21-26 gespeeld. 5.39-33 21-26 6.44-39 5-10 7.29-24!? Wit wikkelt af naar een half open klassieke positie. Vanuit deze opening is dit weinig voorgekomen. Vaker zie je het in de 32-28 17-22x21 opening.
[ Je kunt je afvragen of direct 29-24 wel de kansrijkste is. Na 7.50-45 11-17 8.29-24 20x29 9.33x24 19x30 10.28x19 13x24!? 11.34x25 14-19? heeft wit 12.25-20! ]
7...20x29 8.33x24 19x30 9.28x19 13x24 Dit is ook voorgekomen in de partij Leemberg - Schwarzman. In de 32-28 17-22x22 zie je vaker de slag naar het centrum 14x23. Door naar veld 24 te slaan wil zwart de ontwikkeling van de witte lange vleugel hinderen. Je kunt je evenwel afvragen of dat nodig is. De ruil 32-28xx28, die mogelijk is na 14x23 geeft het witte centrum vaak een wat ongelukkige dynamiek. 10.34x25 14-19 Zwart maakt van de gelegenheid gebruik om de lange vleugel netjes te ontwikkelen. 11.40-34 10-14 12.39-33 8-13 13.34-30 12-17 Een opmerkelijke opbouw. Het is niet helemaal duidelijk, waarom gewone zetten als 11-17 of 2-8 niet beter zijn. Wellicht maakt zwart zich zorgen over de actie 32-28-23. 14.32-28 17-22
[ Na 14...16-21 15.28-23 19x39 16.30x10 15-20 17.43x34 4x15 18.25x14 9x20 heeft zwart een enorme ontwikkelingsvoorsprong in ruil voor zijn wat overontwikkelde lange vleugel. ]
15.28x17 11x22 16.31-27 22x31 17.36x27 18-23 18.43-39 7-12 19.37-31 26x37 20.41x32 12-18 Een nogal statische voortzetting. Gisteren op de masterclass werd gesproken over de opbouw vanuit de veld 2 resp. 4. In de partij Boomstra - Kos was de opbouw vanuit veld 2 aangewezen. Hier is wit veel te zwak om iets klaar te kunnen maken tegen de zwarte lange vleugel en centrum met het z.g.n. oostblok (45,40,35,34,30,25). Dus ligt de opbouw vanuit veld 4 meer voor de hand. Je kunt de beslissing ook uitstellen. 21.46-41 Zwart doet na deze zet de Ghstemdoorstoot. Meestal is dat in een klassiek partij een voordelige transactie voor zwart.
[ Je kunt dat blokkeren met 21.39-34 De afwikkeling 24-29 22.33x24 14-20 23.25x14 9x40 24.35x44 is niet het grootste probleem voor wit. ]
[ Een ander idee is 21.33-28 en op 23-29 gaat het om de afwikkeling 22.28-23 19x37 23.30x10 15-20 24.42x31 4x15 25.25x14 9x20 en andermaal is geen van beide spelers echt blij. ]
21...23-29 22.33-28 18-23 23.39-33 14-20!? Een zeer opmerkelijke actie. In deze stand kan het toevallig. Dat betekent niet, dat het sterk is. Zwart verplaatst een hoop materiaal naar de lange vleugel. Terwijl er daar geen direction is. Zie de schitterende opstelling van de witte korte vleugel met de schijven 35, 49 en 50.
[ De normale voortzetting is 23...6-11 met de bedoeling de stand klassiek uit te spelen. Het stuk op 29 geeft zwart extra ruimte (vergelijkbaar met vier tempi). Wanneer hij erin zou slagen veld 26 onder controle te krijgen, dan heeft hij daardoor belangrijk tempovoordeel. Het is niet helemaal zeker of zwart deze controle hier wel heeft. Zie de eerdere opmerking over schijf 4, die in deze stand beter op de andere vleugel zou staan. ]
24.25x14 9x20 25.30-25 4-9 26.25x14 9x20 27.42-37 3-8 28.47-42 8-12 29.37-31 6-11 30.41-36 11-17 31.27-22 20-25!? Zwart schuift het materiaal van de lange vleugel het zwarte gat in. Deze partij werd hierna door beide buren gezien als het grootste probleem van de middag. Later wist Anton zich ruimschoots te redden en de buren niet...
[ Beter is 31...29-34 32.22x11 16x7 33.49-43 24-29 34.33x24 20x29 en een hoop overtollige materiaal van de zwarte lange vleugel is verbrand. De vleugel is nog steeds geblokkeerd, maar het maakt uit of dit gebeurt met veel of weinig materiaal. ]
32.22x11 16x7 33.31-27 12-17 34.42-37 7-11 35.37-31!? Wit speelt hier en in de volgende zetten aan de lange vleugel. Maar de hoeveelheid speelbaar materiaal is daar beperkt. Je zou eigenlijk moeten zoeken naar mogelijkheden om materiaal van de andere vleugel te activeren en in te zetten voor het gevecht op de vleugel, die ertoe doet.
[ Je zou kunnen kijken naar methoden om de zwarte lange vleugel verder in te snoeren, resp. de uitbraak 28-22x22. Daartoe zou je kunnen beginnen met de nogal buiten zicht liggende zet 35.50-45 na 29-34 36.37-31 2-8 37.31-26 24-30 38.35x24 19x30 39.28x19 13x24 40.49-44 30-35 41.48-43 1-7 42.43-39 34x43 43.38x49 lijkt wit de boel onder controle te hebben. ]
[ Niet geweldig is 35.36-31 13-18 36.31-26 1-6 ]
[ De wachtzetten 35.49-43 2-8 36.48-42 ogen krom, maar stellen zwart voor problemen. ]
35...2-7 36.31-26 13-18 37.27-21 7-12 38.21-16 1-6 39.16x7 12x1 40.36-31 25-30 41.48-42 1-7 42.31-27 18-22 43.27x18 23x12 44.42-37 12-18 45.32-27 7-12 46.38-32 Wit besluit zijn centrum te bevrijden en lost daarmee ook de zwarte problemen op. 29x38 47.32x43 15-20 48.43-38 30-34 49.49-43 18-23 50.38-32 24-29 51.27-22 20-24 52.22x11 6x17 53.37-31 12-18 54.31-27 18-22 55.27x18 23x12 56.32-27 12-18 57.27-21 18-22 58.21x12 22x33 59.12-8 19-23 60.8-3
1-1 (0.01/0.11)
(662449) Rentmeester,M. (Martijn) - Broek,van den,T. (Thijs)
TDV - van Stigt Thans, 31-10-2015


1.32-28 18-23 2.38-32 16-21!? Hier een zeer weinig gespeelde zet (192 op 20.000). Bluf...
[ Normaal is 2...12-18
A) Wanneer je wat ongewoons wilt, dan beschik je over 3.31-27 17-22 4.28x17 11x31 5.36x27 19-24 gevolgd door 24-29. Het is daarna buitengewoon moeilijk voor wit om er nog iets van te maken. Gantwarg heeft er tijdens de masterclass talrijke malen op gewezen, dat de hekstelling formatie 45,40,35,34 alleen goed is als er direct iets in zit. Het is geen geschikte opstelling voor de eeuwigheid.
B) Na 3.43-38 heeft zwart wel 16-21 omdat 4.31-26 17-22 5.26x17 (5.28x17) 5...22-27 6.32x21 23x43 7.49x38 11x22 8.37-32 7-12 9.32-28 19-23 geen vetpot is. ]
3.31-26 Natuurlijk... Wit reduceert het opkomen van schijf 16 tot de ouderwetse Faber terugruil en houdt er een stevig initiatief aan over. De klassieke tempoleer is van toepassing in een Woldoubyachtige positie. Niet in de opening. 12-18 4.36-31 11-16 Zwart besluit tot de Fabre terugruil.
[ Het avontuur 4...18-22 5.42-38 13-18 6.41-36 loopt niet goed af voor zwart. ]
5.41-36 17-22 6.26x17 22x11 7.31-27 7-12 8.43-38 11-17 9.37-31 Gespeeld om de oversteek van zwart naar 26 te hinderen. 6-11 Deze zet is ook door de huidige wereldkampioen een keertje gespeeld (tegen Boudewijn Derkx). De bedoeling is om de dreiging 17-22 en 23-29 erin te brengen. Georgiev heeft met zijn openingen de bedoeling de tegenstander discomfort te bezorgen. Meer niet...
[ Na 9...17-21 10.31-26 en laten slaan is het tempoeffect van de Fabre terugruil teniet gedaan, terwijl wit wel en zwart niet zijn lange vleugel heeft ontwikkeld. Een tweede maal de Fabre terugruil is erg passief. ]
[ De zet 9...20-24 is nooit voorgekomen. Het schema 10.27-22 18x27 11.31x11 16x7 (11...6x17) 12.46-41 zou iets voor zwart kunnen zijn. De bedoeling is om een eventuele stormloop over veld 29 gewoon te doorstaan. Zodra de witte korte vleugel is opgebrand, wordt de stand dan klassiek uitgespeeld. ]
10.42-37!? Wit blokkeert de afwikkeling. De resulterende lange vleugel opsluiting is wat bedenkelijk voor wit.
[ De meeste witspelers hebben de afwikkeling gewoon toegelaten via 10.49-43 en niemand heeft 17-22 en 23-29x26 daadwerkelijk genomen. Het is vermoedelijk hier ook gewoon niet goed voor zwart. Men zie 17-22 11.28x6 23-29 12.34x23 19x26 13.47-41 26-31 ( Schema's als 13...2-7 14.36-31 26x37 15.41x32 zijn gespeeld. Er ontstaat een klassieke positie. De tempi willen meestal niet erg voor zwart.) 14.27-22 18x27 15.41-37 en zwart is in moeilijkheden. ]
10...17-21 11.47-42 21-26 12.49-43 23-29 Dit soort standen zijn bekend. Met deze tempoverhouding is het nooit voorgekomen. Zwart besluit zich met een Molimard-uitval te bevrijden.
[ Na 12...1-6 heeft wit de 'bevrijding' 13.27-22!? ( Tweemaal is 13.33-29 gespeeld. Het kan verdergaan met 20-24 14.29x20 15x24 met een qua tempi volkomen gelijke klassieke positie, waarin wit de voorzet heeft. Dat is meestal ontzettend ingewikkeld.) 13...18x27 14.31x22 12-18 15.22-17 11x22 16.28x17 16-21 17.17-11 6x17 18.46-41 ( Niet 18.37-31? 26x28 19.33x11 23-29 20.34x12 8x6) 18...8-12 19.32-28 23x32 20.38x16 en zwart is eigenlijk best tevreden. ]
[ De normale zet is 12...20-24 en wit is in grote problemen. De bevrijding 13.27-22 18x27 14.31x22 12-18
A) 15.22-17? 11x22 16.28x17 16-21 is door het ontbreken van een stuk op 6 nog erger dan zonet.
B) Het klassieke gevecht 15.37-31 26x37 16.42x31 18x27 17.31x22 14-20 (17...11-17 18.22x11 16x7; 17...1-6) 18.34-29 23x34 19.39x30 is niet onaardig voor wit. Een schema uit de Molimard kan ontstaan via 8-12 20.30-25 9-14 21.46-41 2-8 met de bedoeling op een van de volgende zetten 24-29x29 te spelen. In vergelijking met de bekden variant heeft zwart een stuk minder op de korte vleugel. Daardoor is de opstelling met 12-17 minder effectief. ]
13.34x23 18x29 14.33x24 20x29 15.39-33 14-20 Dit is in sommige Molimardvarianten een speciale zet om de witte korte vleugel uit te putten en een al te enthousiaste aanval wat te temperen.
[ Het normale verloop in een Molimard is 15...19-24 16.44-39 24-30 17.35x24 29x20 en er zijn interessante spanningen i.v.m. de witte lange vleugel. De uitval 18.28-23 is bekend in de gewone Molimard. Wit heeft dan een extra stuk op 47, waardoor deze onbekookte aanval toch aardige resultaten geeft. Hier is het wat bedenkelijk. ]
16.33x24 19x30? Zonder een stuk op 35 is de Molimard niets voor zwart.
[ Na 16...20x29 17.44-39 9-14 ( of 17...10-14 en het opkomen van schijf 35 met 18.35-30 faalt op 16-21 19.27x18 13x24) 18.39-33 gaat de partij verder. ( Gantwarg heeft er meerdere malen op gewezen, dat de achterloop 18.39-34 zelden goed is voor wit, vanwege de zwarte reactie 19-23 19.28x19 14x23 20.34-30 12-18 en zeker zonder een stuk op 47, dat naar veld 41 kan als voorbereiding voor de opstoot 27-22x22 heeft wit geen spel meer aan de lange vleugel.) ]
17.35x24 20x29 18.43-39 10-14 19.39-34
[ Wit heeft nu en later de afwikkeling 19.27-21 26x17 20.28-22 17x28 21.32x34 in de resulterende positie is het witte voordeel gering, maar bestendig. ]
19...13-18 20.34x23 18x29 21.44-39 8-13 22.27-21 Wit kiest voor het kleine voordeel.
[ Een lastige voortzetting voor zwart is 22.27-22 met de dreiging 39-34 op de volgende zet. Wanneer zwart niets anders heeft dan laten slaan en 13-18x29, dan heeft hij een puinhoop. De computer komt met 14-19 (22...16-21 23.31-27) 23.39-34 19-24 24.34x23 13-18 25.22x13 9x29 gevolgd door 15-20 en wit moet schijf 29 ruilen. De resulterende positie is nog steeds erg verdrietig voor zwart. ]
22...26x17 23.28-22 17x28 24.32x34 11-17 25.37-32 14-19 26.46-41 5-10 27.41-37 10-14 28.39-33 Hier en later kiest wit voor het verkeerde plan. Het essentiële verschil tussen de witte en zwarte stelling is aan/afwezigheid van een stuk op 16/35. Dat stuk geeft de lange vleugel van de tegenstander direction. Wit kan in deze stand straffeloos zijn lange vleugel volzetten om druk uit te oefenen tegen de zwarte korte vleugel. Zwart kan dat niet. In de partij kiest wit voor het centraal houden van zijn stukken en laat het randveld 26 aan de tegenstander. 13-18 29.50-44 19-24 30.48-43!? De kroonschijf is belangrijk voor de controle over veld 26. 17-21 31.43-39 21-26 32.33-29 24x33 33.39x28 14-19 34.38-33 2-8 35.42-38 12-17 36.31-27 17-21 37.28-22!? Deze stand kwam na de partij op het bord. Wit meende erg goed te staan. Hij hoopte met de Ghestemuitval de genadeslag uit te delen. Maar omdat zwart nauwelijk inactief materiaal op de korte vleugel heeft, bleek dit plan niet zo goed.
[ Onderzocht werden de gevolgen van 37.34-29 8-13 en hetzelfde probleem ontstaat. De ruil 29-24 en 28-23 is geen oplossing. Zwart brengt waarschijnlijk schijf 1 naar het centrum en heeft een mooie klassieke positie. Belangrijk is het achtergebleven stuk op 36. ]
[ Via 37.34-30 kan wit de strijd aanbinden om de controle over veld 24.
A) Na 37...15-20 38.30-24 19x30 39.28-23 18x29 40.33x15~ ontstaat een heel andere situatie.
B) Een mogelijk verloop is 37...9-13 38.40-35 19-24 39.30x19 13x24 40.28-22!? (40.45-40) 40...8-13 41.45-40 18-23 met iets dat lijkt op de partij. ]
37...8-13 38.33-28 9-14 39.38-33 14-20 40.34-29 4-10 41.44-39 3-9 42.40-35 10-14 43.45-40 1-6 44.40-34 6-11 45.36-31 20-24 46.29x20 14x25 47.34-29 19-24 48.29x20 15x24 49.39-34 9-14 50.34-29? Verliest op slag. 24-30 51.35x24 14-19 52.24-20 25x14 53.29-24 19x30 54.33-29 14-19 55.29-24 30-35 56.24-20 35-40 57.20-15 40-44 58.15-10 44-50 59.10-5 18-23 60.5-10 13-18
0-2 (0.15/0.05)
(662450) Amerongen,van,K. (Koos) - Remeijer,C.S. (Casper)
TDV - van Stigt Thans, 31-10-2015


1.34-29 17-22 2.40-34 11-17 3.45-40 6-11 4.31-26!? Zelf heb ik deze variatie op de Keller meerdere malen gespeeld. I.v.m. het tempo 1-6 heb ik 31-26 uit de opening geschrapt.
[ Ik speel vrijwel altijd 4.32-28 en na 19-23 (4...16-21 5.31-26 19-23 6.28x19 14x23) 5.28x19 14x23 6.35-30 16-21 ( Op 6...10-14 kun je overschakelen op een zeer scherpe Roozenburg met 7.31-27 22x31 8.36x27 20-25 etc. De stand lijkt op de 32-28 19-23 opening, maar dat is voor een belangrijke mate gezichtsbedrog. Een onoplettende witspeler heeft al een nul aan de broek voor de partij echt begonnen is.) 7.31-26 10-14 8.30-24 heb ik een verbetering t.o.v. de hoofdvariant van de Keller bereikt. Belangrijk is dat 5-10 9.33-28 22x33 10.39x19 14x23 11.38-32 (tenminste tijdelijk) een stuk wint voor wit. ]
4...1-6!? Dit is een ontzettend vervelende (vervlakkende) zet. De meeste witspelers laten zich hiermee in de hoofdvariant van de Keller duwen.
[ Hij is niet nodig, want 4...16-21 5.32-28 19-23 6.28x19 14x23 7.35-30 10-14 8.30-24 23-28 9.40-35 21-27 ( of 9...1-6 10.44-40 20-25 11.24-20 15x24 12.29x20) 10.44-40 27-31 11.36x27 22x31 12.33x22 17x28 is buitengewoon interessant. ]
5.50-45 Wat anders ?
[ Eigenlijk zou wit de zwarte sabotageactie moet afstraffen met 5.37-31!? gevolgd door 31-27x37. Er ontstaat dan een interessante dynamische flankspelpositie. Dynamisch is hier vanzelfsprekend iets anders dan scherp of voordelig. Meestal gaat het verder met 19-23 (5...20-25) 6.31-27 22x31 7.26x37 14-19 8.36-31 10-14 9.41-36 20-25 10.50-45 en wit moet op enig moment iets bijzonders verzinnen. Met 'normale' zetten wordt het niet veel is mij in enkele correspondentiedampartijen gebleken. ]
5...16-21 6.29-24!? Dit is een van de mogelijkheden, die wit heeft om de hoofdvariant van de Keller te ontwijken. Aardig bij verrassing. Maar objectief gezien heeft wit er weinig van te verwachten.
[ Een ander idee is 6.32-28 19-23 7.28x19 14x23 8.29-24 ( Het schema 8.35-30 10-14 9.30-24 5-10 10.37-31 20-25 11.24-20 15x24 12.29x20 22-27 13.31x22 17x28 14.26x17 12x21 15.33x22 18x27 is aardig bij verrassing. Objectief gezien is het niets voor wit.) 8...20x29 9.33x24 10-14 10.34-30 14-19 (10...13-19 11.24x13 8x19) 11.30-25 19x30 12.25x34 met dezelfde bemerking. ]
6...20x29 Dit is een van de mogelijkheden. Meestal leidt hij via zettenverwisselingen ongeveer tot dezelfde standen.
[ De laatste tijd is naar aanleiding van de partij Ivanov -Boomstra uit het wereldkampioenschap in Uffa enige studie verricht aan 6...19x30 7.35x24 20x29 8.34x23 18x29 9.33x24 13-18 10.38-33 9-13 11.33-29 14-20 12.29-23 20x29 13.23x34 10-14 14.42-38 5-10 15.34-30 4-9 16.47-42 14-19 17.40-34 10-14 18.30-24 19x30 19.34x25 13-19 etc. Wederom een variant, die aardig is bij verrassing. Elke vorm van voorbereiding door zwart kan hij evenwel niet doorstaan. ]
7.33x24 19x30 8.34x25 14-20 9.25x14 10x19 10.36-31 Wit kiest voor randschijvenspel. Het is in beide varianten een mogelijkheid. Na de slag 6...19x30 gaat er iets meer materiaal van het bord. Watoetin heeft er een stel gespeeld. Hij is de enige, die er ooit systematisch succes mee heeft gehad. In correspondentiepartijen blijkt reeds binnen enkele zetten het 'leuk' van de stand te zijn.
[ Het alternatief is 10.35-30 5-10 11.30-25 10-14 12.39-34 en zwart moet een lastige beslissing nemen. Typisch een beslissing, die je thuis moet nemen. Niet bij verrassing achter het bord. ]
10...9-14 11.31-27 22x31 12.41-36 21-27 13.32x21 17-22 14.36x27 22x31 15.40-34 15-20 De zwarte positie ziet er erg goed uit. Maar er zijn wat kleinigheidjes, die aandacht behoeven. De opstelling van de korte vleugel is bv weinig efficiënt. Gezien het witte materiaal op 21 en 26 zou je de rest van de partij niets meer willen doen aan deze vleugel. Maar schijf 6 is teveel. De gespeelde zet is gericht tegen het opkomen van schijf 35. Dat is eerlijk gezegd een overbodige voorzorg. De oversteek van schijf 35 naar 25 aan de kant waar het spel is, is meestal gewoon twee tempi verlies voor wit. Zelden is de oversteek iets dat tot 'aanval' leidt. 16.21-16 31-36 17.37-32 18-23 18.38-33 12-18 19.46-41 8-12 Het klassieke moment in vrijwel alle partijen uit dit schema. De zwarte korte vleugel kampt met het achtergebleven stuk op 6. Daarvoor is geen bevredigende oplossing. Nogal wat zwartspelers hebben 7-12 geruild. Dat is natuurlijk geen echte oplossing, maar het leidt zelden tot rampen. 20.34-29 23x34 21.39x30 5-10 22.44-39 4-9 23.41-37 10-15 24.42-38 18-23 25.49-44 12-18 26.48-42 20-24 27.26-21?! Een opmerkelijke zet. Alles is gericht tegen de achtergebleven schijf op 6. Het valt een beetje in de categorie 'geslaagde bluf'. 2-8!? Wanhopig probeert zwart op een beschaafde manier het probleem aan de korte vleugel op te lossen.
[ Zwartspelers met ervaring weten, dat dergelijke oplossingen er niet zijn en doen het droge 27...7-12 28.16x7 2x11 29.21-16 11-17 met een normale stand. Wit staat redelijk, maar heeft geen gemakkelijke zetten. ]
28.32-27 8-12 29.30-25 14-20 Wit heeft een truc in de stand geweven. Het is niet meer dan dat. Maar het leidt tot enige paniek bij de tegenstander.
[ Het geplande 29...11-17? faalt op 30.16-11! 7x16 31.39-34 17x26 32.27-22 18x27 33.33-29 24x33 34.38x7 ]
30.25x14 9x20 31.27-22 18x27 32.21x32 12-18 Andermaal is er een wat onduidelijke positie ontstaan. Zwart heeft opbouwproblemen aan de korte vleugel, maar staat verder alleszins redelijk. De computer kijkt naar de zetten 11-17 en 13-18. 33.33-28 7-12 Andermaal geen echte oplossing van de zwarte problemen.
[ Na de partij werd er aandacht besteed aan 33...18-22!? 34.28x17 11x22 35.39-34 en er ontstaat een buitengewoon ingewikkeld gevecht. De zetjes ingeleid met 35-30 zijn voortdurend bijzonder hinderlijk. ]
34.16x7 12x1 35.28-22 18x27 36.32x21 6-11 37.37-32 3-9 38.32-27 13-18 39.38-32 9-13 40.43-38 24-30 Zwart is uitgespeeld. Hij heeft geen duidelijke voortzettingen. Het centrum is erg statisch. Er zijn nogal wat voor hem ongunstige afwikkelingen mogelijk.
[ Je kunt kijken naar het uitspelen van de laatste tempi via 40...1-7!? en de afwikkeling 41.35-30 24x35 42.27-22 18x16 43.44-40 35x33 44.38x9 is niet helemaal gratis, maar wel erg gewonnen voor wit. ]
[ Iets beter is 40...20-25 41.38-33 24-30 42.35x24 19x30 43.33-28 en zwart heeft diverse mogelijkheden. Geen daarvan is echt vertrouwenswekkend. Interessant is 23-29!? ( Het beste is vermoedelijk 43...11-16 44.28x8 36-41 45.47x36 18-22 46.27x18 16x47 47.8-3 47-24 met een wellicht houdbaar afspel.; Geen succes is 43...13-19 44.28-22 36-41 45.22x35 41-46 46.21-16 46x28 47.16x7 1x12 48.44-40 28x50 49.35-30 25x34 50.40x7 Beide spelers lieten zich uit op een wijze, dat erop zou kunnen duiden, dat ze het gezien hadden.) 44.42-38 13-19 ]
41.35x24 20x29
[ 41...19x30? 42.21-17 11x31 43.42-37 31x33 44.39x8 ]
42.45-40 15-20 43.38-33 29x38 44.42x33 19-24 45.40-34 13-19 46.33-29 24x33 47.39x28 1-7? Het loszetten van een belangrijke verdediger vereist concrete berekeningen. Daarvoor was geen tijd meer.
[ De computer adviseert 47...20-24 48.44-40 24-29 49.40-35 (49.28-22 36-41 50.22x33 41-46 51.33-29 46x28 52.29x18 28-37=) 49...29x40 50.35x44 11-17 51.21x12 18x7 en het witte voordeel is ontoereikend. ]
48.34-30 23-29? Dit verliest op slag. Zwart hoopte op geschikte plakkers. Die zijn er niet.
[ Een typische computerzet als 48...20-25! is achter het bord met weinig tijd simpelweg niet te berekenen. Het gaat om 49.28-22 (49.30-24 19x30 50.28x19 30-35 51.19-14 25-30 52.14-9 30-34) 49...25x34 50.22x24 23-29 51.24x33 34-39= ]
49.28-22 18-23 50.30-25 20-24 51.25-20
[ Een simpele sluitende winst is 51.44-40! 11-16 52.21-17 29-33 53.17-11 7-12 54.22-18 16x7 55.18x38 ]
51...24x15 52.21-17 11-16? Verliest op slag.
[ Enige verdediging geeft 52...29-34! 53.17x6 7-11 54.6x17 23-29 55.32-28 19-23 56.28x19 29-33 en zwart heeft twee dammen. ]
53.17-12 7x18 54.22x33 15-20 55.33-28 23-29 56.28-22 20-24 57.22-18 24-30 58.18-12 29-33 59.12-7 30-34 60.32-28 33x31 61.7-2
2-0 (0.07/0.02)
(662451) Clerc,R.J. (Rob) - Daems,J. (Jasper)
TDV - van Stigt Thans, 31-10-2015


1.32-28 17-22 2.28x17 12x21 3.33-29 Een zeer weinig gespeelde zet (74 op 17740). Hij moet het hebben van het verrassingseffect. Rob heeft hem eerder gespeeld. Ook Georgiev heeft de zet regelmatig gespeeld. 7-12 4.39-33 19-23 5.33-28!? Aan beide zijden zitten vaak grootmeesters. Dit is nooit eerder gespeeld. Wit lijkt als gevolg van deze zet een verkeerde dynamiek in het centrum te krijgen. De normale keuze gaat tussen 44-39 of
[ 5.35-30 14-19 (5...20-25 6.44-39) 6.40-35 (6.30-25) ]
5...23x32 6.37x28 1-7 7.43-39 20-24! Zwart gaat af op de geïsoleerde schijf 28 en de overladen witte korte vleugel. 8.29x20 15x24 9.39-33 10-15 10.44-39 5-10 11.31-26!? Wit besluit zijn opbouwproblemen op te lossen ten koste van een hoop tempi. Dat is een verstandig besluit tegen een collega. Dat ligt m.i. wat anders bij deze tegenstander.
[ Na 11.41-37 21-26 12.37-32 26x37 13.42x31 16-21 14.46-41 21-26 15.41-37 heeft wit een normale stelling. De tegenstander staat goed, maar moet de juiste opstelling zien te vinden. Het zou iets moeten zijn met 14-19, 10-14 en 18-23. Na elke zet op de korte vleugel is het zwarte 'voordeel' weg. ]
11...15-20? Een opmerkelijke zet. De timing voor de achterloop 31-26 heeft er natuurlijk iets mee te maken. Zwart formeert een soort Chizhov vuist.
[ Normaal is 11...14-19 12.26x17 11x22 (12...12x21? 13.28-22!) 13.28x17 12x21 14.36-31 en zwart heeft een mooie klassieke positie. De witte korte vleugel is nog steeds overladen. Merk op dat zwart zes tempi naar voren staat. Bijgevolg moet hij het hebben van het half open klassiek en dient hij weg te blijven van veld 23. ]
12.26x17 11x22 13.28x17 12x21 14.36-31 14-19 15.41-37 9-14 16.33-28 10-15 17.49-43 4-9 18.50-44!? Wit heeft enorme opbouwproblemen. Dit maakt het niet minder. Graag zou hij schijf 44 naar 33 ontwikkelen. In de partij lukt dat niet erg.
[ Wellicht kun je beter met 18.39-33 beginnen in de hoop dat daarna de oversteek 50-44-39 vanzelf komt. ]
[ Geen groot succes is 18.37-32 18-22 19.28x26 16-21 20.26x17 24-29 21.34x23 19x26 en het bord is leeg. ]
18...7-12 19.37-32 18-23 20.31-27 12-18 21.34-30 Een pijnlijke zet. Wit staat zes tempi naar achteren en wil bij voorkeur zijn centrum consolideren. Op veld 25 heeft hij voorlopig niets te zoeken. Maar hij kan schijf 44 niet voor eeuwig laten hangen.
[ Het enige alternatief is 21.38-33 6-11 en de hangende schijf 44 moet er op een of andere manier uit. Anders wordt hij hem later fataal. ]
[ Op 21.46-41 heeft zwart de opmerkelijke zet 18-22! en wit is niet blij. ]
21...6-11 22.46-41 Wit speelt de zetten, die nu eenmaal een keertje gespeeld moeten worden.
[ Wanneer je iets wilt, dan zou het moeten komen van 22.39-33 11-17 23.44-39 en je moet rekening houden met 24-29 24.33x24 20x29 Dat dreigt met van alles. Bekend is, dat 39-33? een stuk kost. Na 40-34x44 komt wellicht 23-29 met hetzelfde probleem. Nodig is daarom 25.40-34 29x40 26.45x34 met een buitengewoon ingewikkelde stand. Het gaat volgens de computer dan om het dynamische 14-20?! (26...15-20?) 27.38-33 (27.30-25 18-22 28.27x29 19-24 29.25x14 24x44 30.28-23 9x20 31.43-39 44x33 32.38x29 20-24 33.29x20 15x24 34.23-19 24-29 35.34x23 13x24) 27...19-24 28.28x19 18-22 29.27x18 13x22 30.32-27 24x13 31.27x18 13x22 en er staat iets op het bord, dat speelbaar is voor beiden. Zwart heeft tempi. Wit direction... ]
22...11-17 23.41-37 18-22!? Onder deze omstandigheden een zet, die ook wat voor wit zou kunnen zijn i.v.m. de 'direction'.
[ Een zet of wat wachten met de ruil via 23...8-12 zou zinvol kunnen zijn. Wit moet dan zijn 'mooi' aanraken. Bv 24.30-25? ( De computer adviseert 24.37-31 21-26 25.30-25 26x37 26.42x31 2-7 en er staat een stand op het bord, waar de mens acuut buikpijn van krijgt. De computer speelt op de volgende zet gewoon 18-22x22. De mens zou zich volkomen ten onrechte zorgen maken over de gevolgen van 23-29 of 24-29.) 24...2-7! is zeer pijnlijk. Het gaat niet alleen om de ruil 18-22x22. Ook 25.47-41 24-29 26.39-33 21-26 27.33x24 20x29 28.27-21 16x27 29.32x21 23x32 30.38x27 is geen feest voor wit. (30.37x28 26-31) ]
24.27x29 24x22 25.39-33 8-12 26.43-39 13-18 27.30-25 21-27 Zwart staat 6 tempi naar voren en heeft geen normale opbouwzetten (Kenmerkend voor situaties met verkeerde direction). De oversteek 2-8-13 geeft slechts twee extra zetten. Dat is genoeg om wit te dwingen zijn mooie centrum aan te raken. 28.32x21 17x26 29.39-34 16-21 30.34-30 2-7 31.33-29 19-23 32.38-33 23x34 33.40x29 21-27 34.44-40 18-23 35.29x18 12x23 36.33-29 23x34 37.40x29 7-12 38.42-38 12-18 39.45-40 9-13 40.48-42 13-19 en wit besloot remise te maken met de grote ruil 29-24 en 38-32. Dat werd vanzelfsprekend dankbaar aangenomen. Je kunt nog wat proberen met wit via 30-24x34. Maar dan zit je met het vraagstuk wat te doen op 14-19. Zonder iets bijzonders krijgt zwart alle belangrijke velden.
1-1 (0.08/0.11)
(662452) Gantvarg,A. (Anatoli) - Duplouy,S. (Sebastien)
TDV - van Stigt Thans, 31-10-2015


1.34-29 17-22 2.40-34 11-17 3.45-40 6-11 4.31-26!? Andermaal deze door mij afgekeurde zet. Met geweld probeert Gantwarg er in de partij nog wat van te maken. Erg succesvol is hij er niet mee.
[ Nodig is m.i. 4.32-28! ]
4...1-6!? 5.37-31 Dit is de echte test van de zwartspeler. 20-25
[ Beter is 5...19-23 6.31-27 22x31 7.26x37 14-19 8.36-31 10-14 9.41-36 20-25 en wit staat niet echt gemakkelijk. Dat vindt Gantwarg meestal niet echt erg. Hij houdt wel van een uitdaging. ]
6.42-37 Een zeer ongewone voortzetting. De meeste witspelers doen 31-27x37. Maar ook 32-28, 50-45 of 41-37 wordt wel gespeeld.
[ Interessant is 6.35-30 19-23 7.31-27 22x31 8.26x37 14-19 Er is hier viermaal 40-35 gespeeld. Dat geeft zwart vanzelfsprekend een enorm initiatief. De opstoot naar 24 moet van ver komen. Wellicht is 9.50-45 10-14 10.32-28 23x32 11.37x28 een mogelijkheid. Het gaat dan om de gevolgen van 18-23 12.29x18 12x32 13.38x27 17-21 14.42-38 21x32 15.38x27 en de witte korte vleugel opsluiting staat er wat zieligjes bij. ]
[ Gebruikelijk is 6.31-27 22x31 7.26x37 14-20 (7...19-23 8.32-28) 8.50-45 20-24 9.29x20 25x14 en de partij begint opnieuw. ]
6...16-21! Een excellente voortzetting.
[ Na 6...14-20 7.50-45 ontstaat een stelling, die vaker op het bord is geweest. De zetten 20-24, 10-14 en 9-14 zijn gespeeld. ]
7.32-27 Kennelijk improvisatie.
[ Na 7.32-28 19-23 8.28x19 14x23 heeft wit geen plan. De computer komt met 9.47-42 en zwart kan niet alles spelen. Een goede zet lijkt 9-14 gevolgd door 14-19. ]
[ Het toelaten van de hergroepering 7.47-42 21-27 8.32x21 22-28 9.33x22 18x16 komt in aanmerking. Daarna heeft zwart weliswaar een hekstelling. Maar dat is er een met veel teveel materiaal op de lange vleugel. Voor het spelen van een hekstelling is een stuk op 7 zonder ondersteuning op 1 lastig i.v.m zetjes. ]
7...21x32 8.37x28 19-23 9.28x19 14x23 10.41-37 Wit gaat verder op de ingeslagen weg.
[ Hij kan zich terugtrekken uit het avontuur met 10.31-27 22x31 11.26x37 ]
10...10-14 11.48-42 14-19 12.50-45 15-20 13.38-32 20-24 Een keurige nuchtere zet.
[ De computer gaat enthousiast verder met 13...5-10 14.46-41 9-14 en claimt groot voordeel. Bv 15.42-38 3-9 16.47-42 22-28 17.33x22 17x28 18.35-30* ]
14.29x20 25x14 15.42-38 5-10 16.46-41 22-28?! Dit is niet de eerste zet waar je naar kijkt. Het resulteert in de partij in een zeer goede stelling voor zwart.
[ Een rustiger aanpak is 16...14-20 17.32-28 23x32 18.37x28 9-14 19.41-37 19-23 20.28x19 14x23 21.34-29 23x34 22.40x29 13-19 23.37-32 en de stand is ongeveer gelijk. ]
17.33x22 17x28 18.31-27
[ Het alternatief is 18.34-29 23x34 19.40x29 en zwart heeft 28-33 20.39x28 18-23 21.29x18 13x42 22.47x38 met een klein, maar bestendig voordeeltje. ]
18...10-15
[ 18...19-24? 19.38-33! ]
19.36-31 15-20 20.41-36 20-24 21.34-30 24-29?! Dit wordt door de computer gezien als de natuurlijke zet. Een bedachtzaam mens zou hem niet zo snel spelen. 22.39-34? Wit probeert ijzer met de handen te breken.
[ De enige zet is 22.40-34 29x40 23.45x34 14-20 24.30-25 20-24 25.34-30 9-14 en wit komt niet verder tegen de zwarte voorpost, maar overleeft het avontuur. ]
22...14-20 23.43-39? Een in positioneel opzicht gruwelijke zet. Gespeeld omdat elke normale zet helemaal geen winstkansen geeft.
[ 23.44-39? 29-33! ]
23...20-24
[ Zwart, die tijdens deze partij getoond heeft best wat te durven, laat de enige zet, die je in zo'n stand zou willen spelen namelijk 23...20-25! achterwege. Er zit niets in. Daardoor staat wit vermoedelijk troosteloos. Het gaat om 24.49-43 9-14 25.26-21 11-16?!
A) Een normaal verloop is 26.31-26 3-9 27.37-31 28x37 28.31x42 18-22 29.27x18 13x22 30.39-33 16x27 31.33x13 8x19 32.34-29 25x34 (32...23x34 33.30x39 12-18) 33.29x18 22x13 34.40x29 19-23 35.29x18 12x23 en wit kan elke illusie te winnen laten varen.
B) Interessant, maar ontoereikend zijn 26.21-17 12x21 27.30-24 (27.27-22) ]
24.30-25 18-22 25.27x18 13x22 26.34-30 9-14 27.40-34 29x40 28.45x34 12-17? De zwarte aanval is vrijwel beslissend. Maar niet na deze zet.
[ Voor de hand ligt 28...12-18! met dichtzetten van het centrum. Wit moet dan proberen zich te redden met 32-27 en 37-32 o.d. ]
[ Om een beetje te plagen is 28...3-9 29.32-27? 28-32 30.27x20 32x41 wel een aardige zet. ]
29.38-33 7-12 30.32-27 12-18 31.27-21
[ Wit kan zich al redden met 31.33-29 24x33 32.37-32 28x37 33.31x42 22x31 34.39x28 23x32 35.36x38 ]
31...8-13?? Verliest op slag.
[ Speelbaar is 31...4-9 32.21x12 18x7 en wit kan zich los hakken. ]
[ Zwart blijft een stuk achter na 31...8-12 32.31-27 22x42 33.33x13 19x8 34.30x10 4x15 35.47x38 11-16 36.34-30 16x27 37.25-20 15x24 38.30x28 en het stuk op 27 geeft wat compensatie. ]
32.21x12 18x7 33.33-29 24x33 34.31-27 22x42 35.47x20 Opgegeven. Een variant is (28-32) 36-31 (32-38) 20-14, 49-43, 20-14 en 30-24x5.
2-0 (0.21/0.39)
(662453) Prinsen,G.F. (Geert) - Wattel,D. (Danny)
TDV - van Stigt Thans !*, 31-10-2015


1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 14-19 5.34-29 23x34 6.39x30 5-10 7.44-39 10-14 8.40-34 17-21 De huidige hoofdvariant van de 32-28 19-23 opening is op het bord gekomen. Dit is een relatief ongewone zet. Vaker zie je 18-23 en het speculatieve 16-21.
[ De zet 8...20-25 wordt weinig gespeeld. Het kan dan verder gaan met 9.30-24 (9.45-40 15-20) 9...19x30 10.35x24 en van alles is gespeeld. De witte aanval is dun. Maar het is niet eenvoudig om te profiteren. ]
[ Een mogelijkheid is 8...17-22 9.30-25 11-17 10.34-30 7-11 11.50-44 1-7 12.46-41 17-21? (12...22-27) 13.31-26 en zwart heeft een probleem. Het kwam op het bord in de laatste ronde van de halve finales tussen Ivo de Jong en mij. Zwart heeft opeens een probleem. Het belangrijkste probleem is 22-27 ( Na 13...11-17 gaat het niet zozeer om de verschillende opsluitingen, die mogelijk zijn tegen de zwarte korte vleugel, maar om 33-29 met onaangename acties tegen de zwarte lange vleugel.) 14.26x17 12x21 15.33-28 21-26 ( Thuis wees de computer op de afwikkeling 15...18-23 16.37-31 7-12 17.31x22 19-24 18.28x10 9-14 en de stand blijft ongeveer gelijk.) 16.32x21 26x17 17.30-24 20x29 18.28-22 en zwart kan opgeven. ]
[ De bedoeling van 8...16-21 is om op de volgende zet 21-26 te mogen spelen. Vanzelfsprekend is de enige zinnige reactie 9.31-26 11-16 10.32-28 ( De korte vleugel opsluiting met 10.37-31 is ook kansrijk voor wit, maar wordt veel minder vaak gespeeld.) 10...18-22 en er ontstaat een ontzettend scherpe Roozenburgstelling. Hij is op het bord geweest in Anikeef - Luteijn, Bulatov - Luteijn, Luteijn - Heusdens, Luteijn - Boomstra, etc. Ik heb ontzettend weinig punten aan deze avonturen overgehouden (1 punt). ]
9.32-28 21-26 10.37-32
[ 10.45-40 ]
10...26x37 11.42x31 11-17
[ De voor de hand liggende zet 11...16-21 is maar één keer gespeeld. Na 12.46-41 21-26 13.41-37 18-23 is er niet sprake van een rustige klassieke partij, vanwege 14.30-25 20-24 ( Iets voorzichtiger is 14...12-18 15.33-29!? 20-24 16.29x20 15x24 en de witte aanval tegen schijf 24 moet van ver komen.) 15.34-29 23x34 16.39x30 12-18 17.28-23 19x39 18.30x10 15-20 19.43x34 4x15 20.25x14 9x20 met een gelijke, maar wat rommelige stand. ]
12.46-41 18-23 13.41-37 16-21 14.45-40 20-24 15.50-45 21-26 16.30-25 12-18 17.47-42 7-12 18.34-29 Een beetje een jammerlijke zet. Wit heeft zich opgesteld voor de aanval tegen de zwarte lange vleugel. Dit verbrandt het daarvoor benodigde materiaal als een soort natte voetzoeker.
[ Om wel iets over te houden aan het avontuur zou het moeten komen van 18.34-30 6-11 19.39-34!? (19.28-22!? 18x27 20.31x22 17x28 21.33x22 12-18)
A) 19...14-20 20.25x14 9x20 21.30-25 ( Niet toereikend is ook 21.49-44 1-6 22.44-39 20-25 23.34-29 23x34 24.40x20 15x24 25.31-27 25x34 26.39x30 en zwart heeft een schitterende klassieke positie.) 21...4-9 22.25x14 9x20 en wit heeft een ongelukkig opgestelde korte vleugel. Maar omdat hij nog schijf 49 heeft, zijn er meer mogelijkheden. Tijdens de masterclass had Gantwarg het over de diverse subtiele verschillen in dit soort posities. Het maakt ene wereld van verschil als schijf 49 op de andere vleugel staat.
B) Standaard is 19...1-6!? 20.34-29 23x34 21.40x20 15x24 22.28-23 ( Gantwarg wijst op de herhaalmogelijkheid 22.43-39 18-23 23.49-44 4-10 24.44-40 10-15 25.39-34 12-18 26.31-27 8-12 27.34-29 23x34 28.40x20 15x24 29.27-22 18x27 30.32x21 13-18 31.21-16 14-20 32.25x23 18x29 33.16x18 9-13 34.30x8 3x43 35.33x24 43-49 36.24-20) 22...19x39 23.30x10 4x15 24.43x34 en wit heeft aanval tegen de zwarte lange vleugel.
C) Een fractie beter is de zwarte opbouw 19...2-7 20.34-29 23x34 21.40x20 15x24 22.43-39 18-23 23.49-44 4-10 24.44-40 10-15 25.39-34 12-18 26.31-27 7-12 27.34-29 23x34 28.40x20 15x24 29.27-22 18x27 30.32x21 13-18 31.21-16 14-20 32.25x23 18x29 33.16x18 8-13 34.30x8 3x43 35.33x24 43-49 en wit kan er niet zomaar doorheen. ]
18...23x34 19.40x20 15x24 20.39-34 Wit moet wat verzinnen. Hij staat vijf tempi naar voren. Wanneer hij niets doet, verliest hij vanzelf. 18-23 21.43-39 6-11! 22.34-30
[ 22.49-44 17-22 23.28x6 24-29 24.33x24 19x30 25.35x24 23-28 26.32x23 13-19 27.24x13 9x49 ]
22...14-20? Zwart neemt de benen.
[ Interessant is de uitkomst van 22...12-18 23.49-44 met de dreiging 44-40 en 39-34. Tamelijk rampzalig is
A) 23...4-10 24.44-40 10-15 25.39-34
A1) 25...2-7 26.34-29 23x34 27.40x20 15x24 28.28-23 19x39 29.30x10 9-14 30.10x19 13x24 31.38-33 39x28 32.32x21 26x17
A2) 25...8-12 26.31-27 ( De afwikkeling 26.34-29 23x34 27.40x20 15x24 28.28-23 19x39 29.30x10 39-44 is tamelijk slecht voor wit. Hij kampt met ene groot aantal vangstelleingen, terwijl zwart op veld 49 relatief veilig dam kan halen.) 26...2-8 27.34-29 23x34 28.40x20 15x24 29.27-22 18x27 30.32x21 13-18 31.21-16 14-20 32.25x23 18x29 33.16x18 8-13 34.30x8 3x43 35.33x24
B) Zwart heeft echter de zet 23...18-22 24.31-27 (24.33-29? 23x43 25.48x39 22x33 26.38x20) 24...22x31 25.36x27 13-18 26.44-40 1-6 en wit is te laat. ]
23.25x14 9x20 24.49-44? Kennelijk een winstpoging.
[ Na 24.30-25 4-9 25.25x14 9x20 26.45-40 20-25 27.40-34 heeft wit niets. ]
[ Gantwarg wijst op 24.48-43 20-25? 25.33-29! Waardoor zwart feiltelijk blijft zitten met een hangende lange vleugel. Echter doordat schijf 17 niet op 16 staat hoeft zwart nog niet te wanhopen. Met 1-6 en 17-22 kan hij proberen het probleem op te lossen. ]
24...20-25 25.39-34 12-18 26.31-27 11-16! 27.44-40
[ De bomzet 27.27-21 16x27 28.32x12 23x43 29.12x14 faalt op 43-49 30.30x19 49x47 ]
[ Wit kan zich goed staande houden met 27.37-31 26x37 28.42x31 en tegen de ruildreiging 27-22 en 34-29 is geen kruid gewassen. ]
27...17-21 28.34-29 Deze afwikkeling blijkt tamelijk rampzalig.
[ De Ghestem 28.28-22 doet niet veel. ]
[ Ook 28.27-22 18x27 29.37-31 ( Het schijnoffer 29.34-29 23x34 30.40x20 25x34 31.37-31 26x37 32.42x22 19-23 33.28x19 13x15 34.32-27 21x43 35.48x30 is rampzalig.) 29...26x37 30.42x22 13-18 31.22x13 21-27 32.32x21 23x43 33.48x39 16x27 is pijnlijk. ]
28...23x34 29.40x20 25x34 30.20-15 19-23 31.28x19 13x24 32.48-43?
[ Enige overlevingskansen zijn verbonden aan 32.33-28 ]
32...24-30 33.35x24 34-40 34.45x34 18-22 35.27x18 4-10 36.15x4 3-9 37.4x13 8x48 38.36-31 21-27 39.31x22 26-31 40.37x26 48x7
0-2 (0.25/0.11)
(662454) Yoney,M. (Mehmet) - Kos,J. (Jeroen)
TDV - van Stigt Thans, 31-10-2015


1.34-29 18-22 Deze zet heb ik zelf vaak gespeeld. De bedoeling is om 32-28 te beantwoorden met 16-21.
[ Dit soort openingen speel je liever met 1...17-22 maar dan heeft wit de hinderlijke tussenzet 2.32-28 ]
2.40-34 12-18 3.45-40 7-12 4.32-28! Deze witspeler speelt wel de juiste zet. 19-23 5.28x19 14x23 6.31-27!? Een gemiste kans...
[ Er is geen enkele reden om niet eventjes 6.35-30 te proberen. Na 16-21 7.31-26 10-14 8.30-24 23-28 9.40-35 ontstaat de partij Luteijn - Getmanski. Ik won met wit binnen enkele zetten. Dat was natuurlijk niet helemaal mijn eigen verdienste. Merk op dat zwart met schijf 6 op 7 beschikt over (21-27) 44-40* (27-31x31x28) met interessant spel. ]
6...22x31 7.36x27 1-7 8.35-30 10-14 9.40-35 20-25 10.41-36 Deze stand is meerdere malen op het bord geweest tijdens de masterclass.
[ Een interessant idee is 10.30-24!? en wit dreigt met schijfwinst. Na 14-20 ontstaat een gesloten Roozenburg. Zwart heeft geen stuk meer op veld 1. Daardoor heeft hij nauwelijks spel. ( Na 10...14-19 kan wit aansturen op het Drostsysteem via sluiten van veld 32. Hij kan dat veld echter ook openhouden. Het is dan buitengewoon moeilijk voor zwart om iets te bereiken.; De belangrijkste test van de voorgaande witte zet is 10...23-28! 11.33x22 17x28 12.41-36 Zwart heeft diverse zetten. Na 14-20 gaat het om 13.27-21 16x27 14.38-32 27x38 15.43x23) ]
[ Met 10.37-32 kan wit aansturen op een normale Roozenburg. Hij is tamelijk scherp gebleken. Diverse witspelers hebben een roemloze nederlaag geleden. Maar dan moet je wel een paar inadequate zetten spelen. Anatoli had vorige seizoen zelf een geval, waarin hij veel liever de stand van zijn tegenstander had gehad. In de partij Luteijn - Vermin volgde 17-21 11.41-37 21-26 12.46-41 5-10 13.41-36 11-17 14.44-40!? 14-19 15.49-44? (15.30-24* 19x30 16.35x24) 15...10-14 16.30-24 19x30 17.35x24 14-20 18.50-45 4-10 19.33-28 9-14 20.28x19 14x23 21.39-33 10-14 22.44-39 14-19 23.40-35 19x30 24.35x24 6-11 en omdat 25.33-28 3-9 26.28x19 18-22 27.27x18 12x14 onspeelbaar was, vanwege de snelle aanval tegen schijf 24 ging wit roemloos ten onder. ]
10...5-10
[ In diverse partijen is 10...14-20 gespeeld. Het ging dan verder met 11.44-40 5-10 12.50-45 10-14 13.46-41 14-19 14.30-24 19x30 15.35x24 17-22 16.38-32 22x31 17.36x27 11-17 (17...9-14) 18.42-38 17-21 19.48-42 21-26 20.41-36 en wit heeft een volkomen normale Roozenburg. Op een gegeven moment speelt hij 33-28 en krijgt een gezonde aanvalsstand. ]
11.46-41 17-21 Vanuit deze stand hebben vier witspelers te samen één punt gehaald. Deze zet is nooit eerder gespeeld.
[ Er is tweemaal 11...14-20 gespeeld. Zelf besloot ook een keer tot deze zet. De enige overlevende witspeler, Hans Vermin, ging in de partij tegen Janis Pizans verder met 12.44-40 10-14 13.50-45 14-19 14.49-44 17-22 15.38-32 22x31 16.36x27 4-10 17.42-38 10-14 18.41-36 11-17 19.48-42 17-21 20.33-28 20-24 21.29x20 15x24 en het liep later remise. Erg solide ziet het er niet uit voor wit. ]
12.37-31?
[ Zelf heb ik deze zet achterwege gelaten, vanwege 12.30-24 21x32 13.37x19 14x23 14.42-37 11-17 15.38-32 en de aanval tegen schijf 23 is best een probleem. ]
12...21x32 13.38x27 14-20 14.42-37 10-14 15.37-32 13-19 16.41-37 20-24 17.29x20 15x24 18.33-29 24x33 19.39x28 14-20 20.34-29 25x34 21.29x40 11-17 22.28-22? Wit geeft een schijf, dat hij nooit meer terugziet. 17x28 23.40-34
[ Vermoedelijk heeft wit de afwikkeling 23.44-39 23-29 24.32x25 29-33 25.39x28 18-22 26.27x18 12x41 niet zien aankomen. ]
[ Er zijn diverse varianten mogelijk, waarbij wit zijn stuk terugwint. Bv 23.48-42 19-24 24.44-39 12-17 25.43-38 ]
23...19-24 24.43-38
[ 24.44-39 23-29 ]
24...28-33
[ 24...23-29 25.34x23 28x19 26.35-30 24x35 27.27-21 16x27 28.31x15 ]
25.38x29 24x33 26.48-43 9-13 27.50-45
[ 27.43-39 23-28 28.32x23 18x40 29.39x28 40-45 ]
[ 27.47-42 16-21 28.27x16 33-39 29.44x33 23-28 ]
27...4-9 28.47-41 20-25 29.45-40 7-11 30.43-38
[ 30.43-39 25-30 31.39x19 30x50 ]
30...33x42 31.37x48 11-17 32.44-39 9-14 33.41-37 14-20 34.49-43 20-24 35.43-38 17-21 36.27-22 18x27 37.31x22 12-18 38.37-31 18x27 39.31x22 23-29 40.34x23 13-18 41.22x13 8x37
0-2 (0.06/0.22)
(662455) Stap,van der,P.J. (Peter) - Bakel,van,K. (Kees)
TDV - van Stigt Thans, 31-10-2015


1.32-28 19-23 2.28x19 14x23 3.37-32 10-14 4.41-37 5-10 5.34-29 23x34 6.39x30 14-19 7.44-39 10-14 8.46-41 Andermaal de hoofdvariant van de 32-28 19-23x23 opening.
[ Geert Prinsen speelde 8.40-34 ]
8...18-23 Deze zwratspeler speelt de normale zet. 9.40-34 12-18 10.45-40 7-12 11.30-25 20-24 12.50-45 1-7 13.34-30! Wit laat zijn tegenstander keus.
[ Hier wordt vaker 13.32-28 23x32 14.37x28 gespeeld. De logische voortzetting lijkt 17-22x21. Echter 5 zwartspelers hebben hier 16-21 gedaan. Na 15.31-26 18-22 16.34-29 21-27 17.29x20 15x24 18.40-34 staat zwart tamelijk wanhopig. De meeste hebben het echter droog gehouden. ]
13...14-20 Zwart reageert nogal paniekerig.
[ De meeste zwartspelers namen de benen met 13...24-29 14.33x24 23-28 15.32x23 18x20 Wit staat daarna drie tempi naar voren en is tevreden. ]
[ Meerdere malen is 13...17-21 14.31-26!? gespeeld. Geen van de zwartspelers ging naar voren. Het gaat dan om 21-27 ( Zwart pakt nogal wat tempi met 14...14-20 15.26x17 12x21 16.25x14 9x20) 15.32x21 16x27 16.33-28 23x32 17.37x28 11-17 18.38-33 17-22 19.28x17 12x21 20.26x17 7-12 21.41-37 12x21 en het gaat om de vraag wie het eerst is. Waneer zwart ein slaagt 18-23 en 14-20x20 te spelen, dan staat hij goed tot gewonnen. Wanneer wit het eerst is met 39-34 en 34-29, dan doet hij nog mee. ]
14.25x14 9x20 15.32-28
[ Na 15.30-25 4-9 16.25x14 9x20 staat zwart 8 tempi naar voren. Het is daarna voor wit buitengewoon lastig om het centrum onder controle te houden. ]
15...23x32 16.37x28 4-9
[ De normale zet 16...20-25 17.41-37 25x34 18.40x20 15x24 wordt niet gespeeld. De klassieke positie, die dan ontstaat, lijkt probleemloos voor zwart. ]
17.41-37
[ Na 17.30-25 18-23 18.25x14 9x20 19.42-37 23x32 20.37x28 staat zwart vier tempi naar voren. Wit heeft geen goede dynamiek in het centrum. ]
17...17-21 Beide speler doen de ene opmerkelijke zet na de andere. Beide spelers spelen niet op 25. 18.37-32 18-23 19.31-27 12-18
[ 19...20-25? 20.27-22! 25x34 21.40x20 15x24 22.22-17 11x22 23.28x26 ]
20.42-37 7-12
[ 20...20-25 ]
21.47-42 11-17 22.30-25 Eindelijk is er iemand, die op 25 speelt. 9-14 Zwart besluit te sluiten
[ Na 22...21-26 23.25x14 9x20 24.40-34 heeft wit een veel gemakkelijker stelling. Hij heeft 6 tempi ontwikkelingsachterstand in een tempoklassieke positie. ]
23.40-34 Wit heeft geen andere zetten, dan deze typisch klassieke voortzetting.
[ De bomzet 23.39-34? 24-30 24.35x24 19x39 25.28x10 39x28 26.25x14 15x4 27.32x23 21x41 28.36x47 18x29 wint materiaal voor zwart. ]
[ Na 23.37-31 21-26 24.27-22 26x37 25.42x31 18x27 26.31x11 6x17 27.36-31 12-18 28.31-27 8-12 is wit uitgespeeld en heeft alleen 29.40-34 ]
23...24-29 Dit geeft wit de gelegenheid een zeer voordelige klassieke positie in te nemen.
[ Doordat zwart geen stuk heeft op 9 kan hij niet de standaard voortzetting 23...24-30 24.35x24 20x40 25.45x34 gevolgd door 14-20x20 spelen. ]
24.33x24 20x40 25.35x44 14-20 26.25x14 19x10 27.28x19 13x24 28.39-33 21-26 29.43-39 10-14 30.45-40 17-21 31.40-34 8-13 32.33-29 24x33 33.39x28 14-19 34.38-33 19-24 35.42-38 3-9 36.44-39 9-14 37.48-43 14-20? In een vrijwel gelijke stelling overziet zwart een simpel zetje.
[ Na 37...14-19 38.49-44 (38.34-29 2-8 39.29x20 15x24 40.39-34 18-23 41.43-39 12-17 42.49-44 8-12 43.44-40 12-18 44.40-35 24-29 45.33x24 19x30 46.28x8 17-22 47.34x25 22x44) 38...18-23 39.44-40 15-20 40.40-35 was winst voor wit niet bijzonder voor de hand liggend geweest. ]
38.37-31 26x37 39.32x41 21x23 40.34-29 23x34 41.39x17 20-24 42.43-39 15-20 43.49-44 20-25 44.41-37 25-30 45.37-32 18-23 46.36-31 2-8 47.31-27 8-13 48.27-22 23-29 49.44-40 13-19 50.40-35 19-23 51.33-28
2-0 (0.04/0.01)
(662456) Machtelinck,K. (Kevin) - Luteijn,F.C. (Frits)
TDV - van Stigt Thans !*, 31-10-2015


1.32-28 17-22 2.28x17 11x22 3.37-32 12-17 4.41-37 6-11 5.46-41 7-12 6.32-28 De Schwarzmanvariatie is inmiddels meer dan 1900 keer gespeeld. Deze toch tamelijk logische voortzetting is slechts 125 maal gespeeld. Een belangrijk verschil met de gangbare opbouw met 5...8-12 is, dat wit nu niet de oversteek 35-30-25 heeft.
[ De meeste witspelers gaan verder met 6.34-29 Er kan dan volgen 19-23 (6...2-7) 7.40-34 14-19 8.45-40 10-14 9.32-28 23x32 10.37x28 5-10 11.41-37 19-23 12.28x19 14x23 13.35-30 20-25 14.30-24 15-20 15.24x15 25-30 16.34x25 23x45 en zwart heeft een mooie direction in zijn stand. ]
6...16-21
[ In de partij Georgiev - Clerc volgde 6...19-23 7.28x19 14x23 Dat is wat degelijker (en saaier). Ik heb er geen moment naar gekeken. De stand is met zettenwisseling meer dan 100 keer voorgekomen. Bijna de helft van de witspelers ging verder met 8.34-29 23x34 9.40x29 (9.39x30) ]
7.31-26 21-27 8.37-31 Gespeeld na een half uur nadenken. Eigenlijk een beslissing, die je thuis al had moeten nemen met wit. Ik kende de voortzetting niet. Maar ik had een half uurtje om erover na te denken. Want iets anders is er niet te doen als je tegenstander onverwachts in conclaaf gaat.
[ De helft van de witspelers heeft hier zonder aarzelen de afwikkeling naar randschijvenspel met 8.36-31 27x36 9.26-21 17x26 10.28x6 genomen. Het kwam ook een aantal malen op het bord tijdens het laatste kampioenschap van Nederland. ]
8...18-23 Dit is in alle partijen gespeeld. 9.42-37 23x32 10.37x28 13-18
[ In de partij Geurst - Wassink volgde 10...1-7! eenzelfde idee als ik in de partij deed, maar op een iets geschikter ogenblik. Het verhindert het opkomen van schijf 41. De partij ging verder met 11.48-42 13-18 12.42-37 18-23 13.47-42 23x32 14.37x28 8-13 15.34-29 20-24 16.29x20 15x24 17.40-34 en zwart won later. Dat is niet geheel onredelijk. Men zie bv 10-15 18.34-30 14-20 19.30-25? ( Er werd 19.45-40 gespeeld.) 19...27-32 20.25x23 24-29 21.38x18 29x47 en zwart wint ruimschoots. ]
11.41-37 1-7!? Een aardig idee, maar niet op dit moment.
[ In de andere partijen werd 11...18-23! gespeeld.
A) Iedereen deed 12.47-41 23x32 13.37x28 en verloor later met wit. Dat had overigens niets te maken met de stand.
B) In de partij maakte ik mij volkomen ten onrechte zorgen over afwikkelingen zoals 12.37-32 11-16 13.32x21 16x27 14.47-41 (14.34-30 23x32 15.33-28 22x42 16.31x11 32-38 17.43x32 20-25 18.47x38 25x43 19.48x39 1-6) 14...23x32 15.33-28 22x42 16.48x28 en zwart heeft allerlei geschikte voortzettingen. ]
12.37-32 11-16*
[ Nog veel erger is 12...19-24 13.32x21 24-29 14.34x23 18x29 15.33x24 22x42 16.47x38 20x29 17.39-34 en wit wint een stuk. ]
13.32x21 16x27 14.26-21 17x37 15.28x17 12x21 16.38-32 27x29 17.34x1 37-41 18.39-33 20-25!? Tsja... Een beetje jammer. Zwart kan niet damhalen en wegzetten van schijf 19 is ook een beetje bezwaarlijk. De partijvoortzetting is vindingrijk, maar nauwelijks toereikend te noemen.
[ Vermoedelijk is 18...21-27 een betere verdediging. het gaat dan om 19.47-42 41-47 20.1-29 47x38 21.43x21 20-24 22.29x20 15x24 en zwart staat niet echt lekker. ]
19.36-31 41-46 20.33-28 46x23 21.1x34 19-24 22.31-26 21-27 23.34-1 8-13! Overzien door mijn tegenstander. Ook de computer zag het aanvankelijk niet. 24.43-38
[ Wit kan er een een tweede stuk instoppen met 24.35-30 24x35 25.1-6 en de witte dam kan net niet in de ijskast. Men zie bv 14-19 26.40-34 13-18 27.6-39 19-23 28.43-38 27-31 29.26x37 23-28 30.39x13 9x18 maar het zwarte materiaal langs de rand staat niet bijzonder actief. Het helpt dat zwart 7 tempi heeft. Dan kun je je wat permitteren. ]
24...13-18 25.1x20 15x24 26.48-42 2-7*
[ Mijn tegenstander toonde na de partij 26...9-13? 27.42-37 27-31 28.40-34 ( Ik vond het positionele 28.37-32 31-36 29.26-21 te verschrikkelijk om zelfs maar in overweging te nemen.) 28...31x33 29.34-30 25x34 30.44-39 33x44 31.49x18 leuk. Maar ik heb er geen moment naar gekeken. ]
27.42-37 7-11*
[ Het schema 27...27-31 28.37-32 31-36 29.32-27 is heel vervelend voor zwart. Maar iets midner erg dan zonet. ]
28.37-32 11-16 29.32x21 16x27 30.38-32? De witspeler onderschat de betekenis van een schijf tegen een halve doorbraak. Hij probeert direct de boel te forceren. Het geeft m.i. nauwelijks winstkansen. Zwart heeft voortdurend gedwongen spel. Daardoor moet de stand nu al gewonnen zijn. Want fouten van zwart zijn nauwelijks meer te verwachten. De stand speelt zich bij wijze vanzelf.
[ Kansrijker is waarschijnlijk 30.44-39 3-8 31.47-42 8-12 en wit heeft bv de doorbraak 32.42-37 ( De computer komt met de wat buiten zicht liggende truc 32.39-34 12-17 33.49-43 10-15 34.42-37 27-31 35.38-32 31x42 36.34-29 24x33 37.35-30 25x34 38.40x47 en wit gaat er gratis doorheen.) 32...27-31 33.39-33 31x42 34.38x47 12-17 35.33-28 14-19 36.28-22 17x28 37.26-21 ]
30...27x38 31.26-21 14-19 Deze zet moet in alle varianten. Dus je kunt er beter mee beginnen. 32.44-39! Dit is een zeer goede zet. Het dwingt zwart direct een belangrijke keuze te maken.
[ Het afspel 32.21-16 19-23 ( Ook nu heeft zwart de zettenreeks 32...3-8 33.16-11 8-12 34.11-6 19-23) 33.16-11 23-28 34.11-7 28-32 35.7-1 ( Kansrijker is de tussenzet 35.44-39 32-37 36.39-33 38x29 37.40-34 29x40 38.35x44 9-13) 35...32-37 is houdbaar voor zwart. ]
32...3-8? De zwartspeler overziet wel eens iets...
[ De zet 32...19-23! geeft dezelfde mogelijkheden als zonet. ]
[ Na 32...9-13 33.21-17 13-18 34.17-11 10-14 35.11-7 kan wit naar veld 2. ]
33.21-17 10-14
[ Na het voor de hand liggende 33...9-13? 34.17-11 is zwart precies een tempo te laat met zijn vangstellingen. ]
34.17-11 8-12 35.11-6 19-23 36.39-34?
[ Wit kan nu winnen met 36.50-44! en er dreigt vernietigend 35-30 en 44-39x7. ]
36...24-29 37.35-30? Dit kwam als een totale verrassing.
[ Knap lastig is 37.50-44! 14-19 38.44-39 en er dreigt 39-33 met winst. ]
37...29-33*
[ Na 37...14-19? 38.40-35 29x40 39.45x34 9-13 Heeft wit diverse winsten.
A) Ik zag de zet 40.34-29
B) Nog een beetje erger blijkt 40.6-1 38-43 41.1x29 43-48
B1) en ik meende dat wit het zoeken moest in 42.29-24 19-23 43.24x2 23-29 44.34x23 25x34 45.23-19 Dat is goed genoeg.
B2) De computer wijst erop, dat 42.29-15! 19-24 (42...48-26 43.47-42 26x48 44.49-43 48x39 45.34x43 25x34) 43.30x8 48x2 44.15-24 2x30 45.35x24 direct uit is. ]
38.30-24 12-18*
[ 38...23-28? 39.24-19 14x23 40.34-30 25x34 41.40x7 ]
39.50-44? De laatste zet waar je in een eindspel naar zou moeten kijken. Schijf 50 staat natuurlijk veel beter op de plek waar hij staat.
[ Niet echt winnend is 39.24-19 23-28 40.19x10 5x14 41.34-30 (41.34-29 33x24 42.6-1) 41...25x34 42.40x29 33x24 43.6-1 18-22 maar enige verliesgevaar loop je ook niet. ]
39...23-28 40.24-20 28-32 41.40-35 14-19
[ Remise is 41...32-37 42.34-30 25x34 43.6-1 14x25 44.1x40 37-42 ]
42.20-15
[ 42.47-42= ]
42...32-37 43.34-29 33x24 44.6-1 19-23 45.1-7?
[ Houdbaar is 45.49-43 38x40 46.45x34 ]
45...37-42 en de klok van de witspeler viel. Concluderend kun je stellen, dat zwart precies een zet gewonnen heeft gestaan in de partij.
0-2 (/0.19)
(662457) Depaepe,J. (Jimmy) - Heusdens,R.W. (Ron)
TDV - van Stigt Thans, 31-10-2015


1.34-29 17-21 2.40-34 21-26 3.45-40 20-25 4.32-28 18-22 Deze behandeling van deze opening hebben we inmiddels een aantal keren mogen zien van de zwartspeler. Je mag aannemen, dat het als een verrassing kwam voor de witspeler. Toch wordt het niet veel voor zwart.
[ Bekend is, dat zwart in het verloop 4...16-21 5.38-32 11-16 6.42-38 6-11 7.47-42 1-6 (7...12-17) 8.50-45 niet de laatste zet heeft en een of andere ruil moet toelaten. Het schema 14-20 9.29-23 18x29 10.34x14 10x19 is erg bekend.
A) Zowel 11.35-30 25x34 12.40x29 lijkt wel aardig voor zwart. Maar andermaal heeft hij niet de laatste redelijke tempozet. Bv 5-10 13.39-34 9-14 14.43-39 3-9 15.45-40 en zwart zit er doorheen.
B) Als 11.40-34 5-10 12.44-40 10-14 (12...9-14 13.49-44 3-9 14.31-27) 13.49-44 geeft hem een enorme puzzel. ]
5.28x17 11x22 6.29-24 Deze zet zou het niet moeten zijn voor wit. Een voorpost met een ontwikkelingsachterstand is levensgevaarlijk.
[ Goed speelbaar is de hekstelling 6.38-32 15-20 7.43-38 en zwart heeft teveel materiaal op de lange vleugel. ]
[ of 6.31-27 22x31 7.36x27 14-20 8.33-28 met andermaal teveel materiaal op de zwarte lange vleugel. De resulterende positie is wel interessant. ]
6...19x30 7.35x24 14-19 Zwart lokt zijn tegenstander naar het randveld 15.
[ Er is hier ook wel eens 7...14-20 gespeeld. Wit kan dan de tempi-race winnen met 8.31-27 22x31 9.36x27 20x29 10.33x24 (10.34x23 15-20 11.37-31 26x37 12.41x32) 10...10-14 11.37-31 26x37 12.41x32 en dank zij de vier bij elkaar gesprokkelde tempi heeft hij weinig te vrezen. ]
8.40-35 19x30 9.35x24 10-14 10.24-20 Vrijwel iedereen heeft deze uitwisseling gedaan.
[ Slechts twee spelers hebben geprobeerd de voorpost te handhaven via 10.44-40 14-19 (10...5-10) 11.40-35 19x30 12.35x24 gevolgd door 31-27 en 37-31x32. ]
10...15x24 11.33-28 22x33 12.38x20 14-19 Ron heeft deze stand eerder gehad tyegen Sven Winkel.
[ Evenals enkele anderen deed hij toen 12...16-21 Sven liet zich niet gek maken en deed 13.39-33! ( Na het tweemaal gespeelde 13.20-15 krijgt wit het materiaal van de korte vleugel niet naar het centrum.) 13...5-10 14.44-39 10-15 15.34-29 15x24 16.29x20 en er ontstond een gelijk opgaande strijd. ]
13.20-15 9-14 Zwart heeft nu direct de vijandelijke korte vleugel onder controle gebracht. Dat heeft tot effect, dat wit de tijd heeft voor actief optreden aan de lange vleugel. Merk op dat zwart nu gedurende tien zetten speelt op zetjes ingeleid met 4-10. Waardoor wit niet optimaal kan opbouwen. In de partij blijkt deze dat niet echt nodig te hebben. 14.31-27 6-11 15.37-31 26x37 16.41x32 12-17 17.43-38 7-12 18.38-33
[ 18.46-41? 4-10! 19.15x4 13-18 20.4x22 17x46 ]
18...13-18 19.49-43 1-6 20.34-30 Wit besluit de controle te pakken over de flank. Dat heeft tot gevolg dat de zwarte aanval over veld 22 sterker wordt.
[ In aanmerking komt 20.43-38 met de bedoeling de strijd links te winnen. ]
20...25x34 21.39x30 17-21 22.43-39 12-17 23.42-37 In verband met de damgeefzetjes moet wit concessies doen. 19-23 24.33-28 Dit geeft twee tempi weg.
[ Er dreigt niets dus gewoon 24.47-42 komt meer in aanmerking. ]
24...5-10 25.28x19 14x23 26.39-33 21-26 27.44-39 8-13 28.50-44 2-8 29.30-25 10-14 30.33-28 Andermaal treed wit actief op, terwijl daar geen noodzaak voor is.
[ Na 30.44-40 moet zwart maar zien, dat hij de aanval over veld 22 in beweging krijgt. ]
30...13-19 31.47-42 8-13 32.48-43 17-22 33.28x17 11x31 34.36x27 19-24 35.42-38 13-19 36.38-33 4-10? Zwart wikkelt af naar een eindspel, dat hij nauwelijks verwachten kan te winnen.
[ Een ander idee is 36...6-11 en er ontstaat ene ingewikkeld gevecht.
A) Na 37.33-28 11-17 38.39-33 23-29 39.43-39 29x38 40.32x43 18-23 41.37-32 3-9 heeft zwart duidelijk gemakkelijker spel.
B) Op 37.43-38 11-17 38.27-22 (38.33-28 24-29) 38...17x28 39.33x13 19x8 40.32-27 8-12 41.37-32 staat het ongeveer gelijk. ]
37.15x4 23-29 38.4x22 29x40 39.39-34 40x29 40.22-44 29-34 41.32-28 24-29 42.44-35? Hierna is zwart er doorheen en krijgt hij zelfs nog wat kansen.
[ De computer wijst erop, dat wit gewoon door kan spelen met 42.37-32! en winstkansen krijgt. Bv 19-24 43.28-22 (43.44-49) 43...6-11 44.22-18 14-19 45.44x6 29-33 46.6x30 24x35 47.18-12 35-40 48.12-7 40-44 49.7-2 en alleen wit heeft kansen. ]
42...34-39 43.35x13 39-44 44.13-9?
[ Na 44.13-30 moet zwart offeren. ]
44...14-19 45.9-4 44-50 46.28-22 50x17 47.27-22 17x41 48.46x37 29-34 49.25-20 34-40 50.4-10 19-24 51.20x29 40-44 52.37-31 26x37 53.10x41 44-49 54.41-10 49-35 55.10-41 16-21 56.41-10 21-27 57.10-46 27-31 58.46-5 31-36 59.5-46 6-11 60.46-5 11-16 61.5-46 35-49 62.46-10 49-35 63.10-46 35-13 64.46-10 13-4 65.10-28 4-15 66.29-23 15-24 67.23-18 24-38 68.28-37 38-21 69.37-26
1-1 (0.09/0.06)All games on this page as PDN here

Generated with Turbo Dambase 5.0