18-09-2004 Matige start van het derde team

 
Om diverse redenen waren er in de drie teams van VST in totaal 8 invallers nodig, waarvan 3 in ons derde team. Uiteindelijk
speelden gelukkig toch nog 30 spelers. Reden om ons derde op ratingsterkte te laten spelen en niemand op te offeren aan
een hoger bord. Na een voorspoedige reis arriveerden we om half twaalf in het leuke clubgebouw van damclub Heemstede.
 
Jan Out had een makkelijke partij, want zijn tegenstander kwam niet opdagen (0-2). Joop Bisschop speelde tegen Carlo
Koopman een gelijkopgaande klassieke partij. Op de 30e zet behaalde Koopman een dam, doordat Joop schijf 24 niet
tijdig had opgelost, wat resulteerde in verlies voor Joop (2-2). Wim van Schie speelde tegen Ron Tielrooij een gelijkopgaande
flankspelpartij waarin dreigingen werden voorkomen. In 6 om 6 werd remise overeengekomen (3-3). Peter van Stijn speelde
een matige partij tegen Gerrit Slottje. Na 12 zetten en ruim een uur wederzijdse bedenktijd overzag Peter een een combinatie
die hem een schijf kostte. Een uur en 16 zetten later was het weer raak. Deze keer een 4 om 2 en Peter gaf op (5-3).
Michiel Torn (10 jaar) speelde zijn eerste KNDB wedstrijd tegen Henk Belien. Tegen een man met zoveel jaren damervaring
en rating 1097 deed Michiel het zeker niet slecht en moest na 3 uur opgeven. Goed gespeeld door Michiel (7-3). Ronald Wisse
liep in hevige tijdnood tegen Frans Elzenga in een goede complexe stand in een simpel damzetje en kon gelijk opgeven (9-3).
Leen Torn speelde aan bord 1 een spannende partij tegen John Dalman met behoorlijk voordeel voor Leen in het middenspel.
Door een verkeerde zet wisselden de kansen en werd het toch nog volop aan de bak, waarna toch de remise op het bord kwam
(10-4). Rob vd Bos speelde een rustige klassieke partij tegen Pascal Stil met iets makkelijker spel voor Rob. Pascal miste
een uitstekende voortzetting op de 30e zet. Drie zetten later nam Rob een winnende 3 om 3 ruil met doorbraak naar 45 (10-6).
Piet Stoker speelde een gelijkopgaande partij tegen Paul Jopp. In het eindspel maakte Piet een fout en het was direct over (12-6).
Teamleider Matthijs Broek speelde een gelijkopgaande partij met wat ruiltjes tegen Piet Belien. Vanaf het middenspel werd
de partij interessanter en beide spelers trachtten via de lange vleugel de winst te forceren, maar in 5 om 5 werd na 50 zetten 
remise overeengekomen (13-7).